Gladsheim

Vetskapen att de tre skandinaviska kungarna mötts i bohuslänska Kungahälla för överläggningar har spridits vida omkring. Detaljerna av vad som dryftades har delvis stannat mellan kungarna Harald Hårdråde, Emund Slemme och Svend Estridsen, men huvudsyftet är väl känt. Det är det återkommande problemen med alver som samtliga tre riken lidit av under de senaste åren. En skakig allians har slutits och det rustas för krig. Flera hundra skepp har byggts. Material har fraktats långa sträckor för att bygga en ansenlig flotta.

Även Gladsmark har ryckts med i detta rus. Träd har avverkats och flottats ner till skeppsbyggarna vid Vänern. Handeln med sjö- och myrmalm har skjutit i höjden. Gladsmark har blivit rikt på handeln. Kanske har det märkts mest i Gladsheim där även lite fattigare folk har kunnat lägga undan något till sämre tider. 

Tiden för att dra i västerled för att slå mot mot alvrikena och deras allierade börjar komma nära. Kungarna söker nu krigare redo att greppa ödet i sina händer och att bemanna årorna för att delta i det största krigståg västerut som någonsin skådats. 

Gladsmark är känt för sina hätska sköldmör och skickliga krigare. Det är en naturlig rekryteringsgrund, särskilt när människor som flytt undan alviska härjningar har tagit sin tillflykt till dit. Trenne skepp, ett från vardera konungarike har avsatts för krigare från Gladsmark. De kristna verkar vilja se det som ett korståg mot dessa halvdemoner. Trots att inget ännu har hörts från påvestolen. De som bekänner sig till de gamla gudarna faller i stället tillbaka på gamla traditioner. En tradition där varje fri kvinna och man har rätt att gå i viking när skörden är bärgad. Vad man än kallar det finns det mycket att tjäna om man vågar sätta sitt liv på spel. Men vem kommer få åka?

I övrigt går livet vidare i Gladsheim. Hövdingen som valdes för ett år sedan sitter fortfarande. Fruktar hon inte domen över Hjorvard? Legenden som säger att ingen har överlevt som hövding i mer än ett år. Den mystiska guden som templet är helgat till har varit god för byn, är det värt risken att byta och viga templet till någon annan nu när Svaltefesten närmar sig? Vad har hänt med Durinmalm, den magiska yxan som Eric Dale använt för att beskydda Gladsheim och som senast sågs i Gyllenapels ägo? Flyktinglägret som vuxit upp kring Skogskrogen har börjat kallas för Nyby, är det något bra eller inkräktar det på Gladsheims marker? Och var ligger den fruktade platsen Dryshroz som svartbloden har börjat prata om egentligen?

Svaren kan finnas i Gladsheim. Har du mod är det nog för att finna äventyret i Gladsmark. Men är du redo?