Skogen

Skogen är tyst…
Eller kanske inte tyst, utan snarare att den slumrar? Det finns en dimma som lagt sig över skogen, en känsla av oro och icke-besvarade frågor kring hur den nya tidsåldern kommer påverka landet kring Gladsheim.  

Det har gått en tid sedan människorna återigen började anlända till Gladsmark, en blandning av både nya och gamla ansikten kan synas bland de tämligen ändlösa vandrarna som vandrar in och ut ur byn. Förutom det märks det tydligt att byn växer och frodas, de har börjat bli ett landmärke på kartan… och det känns som att det kanske sker på skogens bekostnad. Träd har skövlats och skogens olika väsen känner hur skogen är onaturligt passiv kring detta. Inga önskemål från Skogens Ande har framkommit, och inga uppenbarelser från gudar och mödrar har hörts av. Allt som drömmar och visioner har att ge är en… tomhet likt dimma... 

Det har börjat diskuterats kring Dimmornas dal och kopplingen den har till detta, men allt som framkommit är hur dalen verkar vara i rörelse. Hur den i takt med skövlandet av skogen verkar röra på sig, nästan som att den känner av människors närvaro och förstörelse. Den kryper närmare… dock inget mer än det.

Numera skymtas väktare i dalen, som vaktar den och Dödens Port från de som vill den illa. Konstigt nog är nu inga längre välkomna där. Varför då? Vad har dalen och dess “invånare” mot skogens varelser? Borde dem inte vara välkomna där?

Nej… skogen är tyst…
I den tystnaden hörs något som stryker omkring, precis utanför ögonvrån…