Drauger

Drauger är ohyggliga ting, folk som sägs vara så onda att till och med dödsriket skyr dem. I sanning så har dessa människor sällan något val; deras själar slits från dödsriket, och de delar som lyckas dras tillbaka stoppas in i antingen deras egen eller någon annans redan ruttnande kropp. Det är ohyggliga ting, ja – men också plågade ting. Trasiga själar med spridda minnen – ofta bundna att tjäna de som dräpte dem.

På grund av att Dödens port, står på glänt och att balansen mellan liv och död är återställd är de nekromatiska krafterna så pass försvagade så att inga självständiga odöda, så som drauger existera i Gladsmark (undantaget vampyrer) vilket gör att man inte kan spela dylika.

Drauger är döda människor som lever på nytt. Till skillnad från vanliga odöda behåller drauger viss vigör och grundläggande intelligens och är därför mycket farligare. Vissa drauger behåller en viss förmåga att kommunicera via tal, även om det ofta är väldigt grundläggande och osammanhängande ord och meningar.

De kan uppstå på olika sätt, men oftast så är det personer som blivit resta av nekromantiker. Drauger är hungriga och brutala varelser som kan bindas att tjäna nekromantikern i total lojalitet, en lojalitet som inte tar hänsyn till den odödes välmående. De är fysiskt starka samt uthålliga och måste halshuggas eller brännas för att slutgiltigt stoppas. Drauger är märkta av det som kallas ”Dödens Beröring” eller ”Dödsringen”, en symbol som ristats eller bränts in i pannan och ser ut som en cirkel med ett lodrätt streck igenom sig.

Egenskaper och förmågor

Drauger behöver halshuggas eller snittas för att dödas permanent.
De reser sig igen efter 5 minuter från att de blivit nedgjorda. De är svaga för heliga sånger/psalmer och kan inte röra den person som sjunger om livet. De är känsliga för livsmagi och eld. Eld skyr de som pesten tex. står nån med en lykta eller en eld så går draugen inte i närheten.
– 2 kp extra 
– Blir inte trötta av strid.