Rauther

Rauther är människor som frälsts i naturens magi, ibland under hundratals år. Till en början liknar de vanliga människor vars hud skiftar i skogens olika färger, varteftersom börjar deras hud anta en barkliknande textur och ibland kan mossa eller kvistar börja växa från dem. När de blir äldre och har antagit ett totem börjar de sedan likna detta totem mer och mer vartefter att åren går.

Historia

För länge sedan – i en tid av svält och sjukdomar  i norra Svea – övergavs små barn i de djupa skogarna. Skogens Ande grät för de små liven och sände skogsrået A’ika att finna barnen ett nytt hem. Under en lång tid kämpade det ömsinta skogsrået med att finna nya hem till barnen, och när hon till slut insåg att detta inte var möjligt axlade hon själv rollen som deras vårdare.

Hon tog barnen med sig till den djupa skogen i Svea som var genomsyrad av naturmagi. Denna magi omfamnade barnen och efter en tid förändrades dem till mer än människobarn: de blev en del av skogen. Skogsrået kallade barnen ”Ra’Uth”, vilket betyder skogens barn.

Tiden gick och rautherna, som de nu benämndes i folkmun, fortsatte med uppgiften deras “Moder” fått – att rå om och ge hem till de utstötta och utelämnade barn runt om i Svearikes skogar. Skogsrået självt upphöjdes av Skogens Ande som väktare över sitt folk, och sågs nu som både en Mor och en Gudinna.

Rået A’ika är sedan många hundra år borta från fysisk form. Endast ett fåtal levande rauther över 1000år kände henne personligen (alltså inga deltagare så gränsen går vid 1000år på deltagares ålder). Alla rauther härstammar från samma plats och det är nu andra rauther som tar hand om de övergivna barnen. Rautherna vårdade förutom de bortglömda även skogen och dess djur. Från skogsmagin som nu genomsyrade dem lärde sig rautherna att hela naturen och dess invånare samt paralysera inkräktare. Dessa två förmågor är en inneboende kraft i alla rauther, men de behöver ta styrka från jorden, träden och skogen själv för att kunna utföra sin magi.

För att rautherna ska lära och förstå världen skickas varje rauth ut på en resa för att finna sin plats i skogen och sitt totem.
De blir valda av ett totem och vet då sin plats.

Rauthers olika vägar i livet

Skogens väktare

Skogens Väktare skyddar skogen och är de enda rauther som bär vapen.  De använder endast vapen om de måste och tar hand om svårt skadade djur och växter. Om det behövs hjälper de djuren från lidande. Skogens väktare är ofta duktiga på enkel vård. De är ofta fältskärer och duktiga på örter.
Väktarna har rovdjur som totem, tex varg, järv mm

Druider

Druider är skogens helare. Rauthernas druider är alltid magiker med temat helande.
De har totem som rådjur, hjortar och andra liknande djur.

Nåjder

Nåjder är rauthernas schamaner och kontakten med andarna. De talar med skogens andar och är språkrör mellan världarna. En del Nåjder är magiker, andra inte.
Nåjder har fåglar, andevärldens budbärare som totem.

Skogsfruar

Skogsfruar är rauthernas forskare, ledare och stora magiker. Det är endast kvinnliga rauther som kan bli Skogsfruar.  De spenderar mycket tid på att lära sig mer magi från Modersträdet och Skogsrået i jakten på kunskap.
De har totem som stora träd och är bundna till Modersträdet. Efter sin vandring mår de dåligt och blir sjuka då de lämnat Modersträdets närhet för länge.

Egenskaper och förmågor

Rauther måste vidröra en del av skogen för att kunna utföra sin rasmagi då de delar sin styrka med skogen. Rauther är långsammare utanför skogen, de har svårare att tänka och fokusera.
– Hela.
– Paralysera. Endast vid självförsvar. Låser en deltagare på plats i 2-3 minuter. Det skiljer mellan raser hur deltagaren blir paralyserad. Till exempel skogsväsen som rauther frammanar rötter ur marken men en vampyr kanske fryser mottagaren i skräck. Det är viktigt att detta tydligt uttrycks, tex : “Rash paralysera, du känner hur trädens rötter låser fast dina ben”.