Skogsalver

Skogsalver är benämningen på de alver som framförallt går att finna i de norra brittiska urskogarna. Skogsalver delas främst in i två grupper; Den första gruppen som tillhör Skogsriket Shalvënar bor i kungarikets vackra skogsstäder och -byar och svarar till sin monark. Den andra gruppen skogsalver benämns som De Fria Skogarnas Alvklaner och bor i de så kallade Fria Skogarna och har frisagt sig alla kungar och drottningar för att leva i ett med naturen.

Båda grupperna utövar sin egen form av druidism, där Shalvënars druider tjänar sin monark som rådgivare och främst nyttjar sina spridda förmågor till militär strategi, kommunikation med skogsväsen och -andar för att frammana profetior och spådomar samt väktare över rikets gränser. De Fria Skogarnas druider tjänar naturen och rår om den och dess invånare med all sin kunskap. De kommunicerar med djuren, andarna, varandra och Modersträdet genom ritualer samt drömmar och lever antingen som eremiter eller i grupper där de agerar som deras källor till allehanda kunskap om naturen.

Skogsriket Shalvënar

Skogsalverna i Shalvënar liknar fagra, högresta människor med spetsiga öron. Hudtonerna liknar människors variationer men kan i vissa fall gå mot grönt eller brunt på vissa ställen. De klär sig i vackra kläder som går i skogens alla färger och nyanser, grönt, brunt, grått och i vissa fall inslag av andra årstiders färger när det passar. Skogsalverna i Shalvënar utövar viss ritualistisk tatuering av sina ansikten, ofta med långa snirklande linjer likt trädrötter längs deras ansiktsdrag. Dessa tatueringar kan även sprida sig över resten av kroppen – till exempel så förekommer de ofta över armarna.


Till skillnad från många andra alver är Skogsalverna väl medvetna om sitt ursprung från Högalverna och ser sig själva tillsammans med dessa som de mest upplysta av Midgårds varelser. Även om det idag råder fred mellan Shalvënar och Alvklanerna har så inte alltid varit fallet, då Shalvënar för länge sedan försökte erövra De Fria Skogarna utan att lyckas. På grund av denna uråldriga rivalitet samt skilda världsbilder finns det ett visst tyglat förakt för Alvklanerna som i skymundan benämns med allehanda skällsord och nedvärderande smeknamn som påvisar deras ”primitivitet” – såsom ”alvflockarna”.

 • Hemland: Storskogarna (De Norra Brittiska Storskogarna)
 • Huvudstad: Ilsandurien
 • Landssymbol: En krona av löv
 • Huvudreligion: Okänt
 • Ledare: Skogskung Yrundiel Ilsarinar
 • Magi: Förklädnad. Skogsalver kan ställa sig vid ett träd, buske, sten eller liknande och smälta in så de inte syns. Varar 1-2 minuter. Funkar endast i skog.

Historia

Skogsalverna i Shalvënars skogsrike följer fortfarande monarker vars blodslinje kan följas tillbaka till högalvsprinsen Ilsarin som grundade riket. Deras städer, byar och borgar är byggda av skogsalvernas mest kunniga hantverkare, i trä och sten som sägs ha givits dem av skogen själv. Skogsriket har nyligen funnit en allians med människoriket England söderut, där Englands konung har svurit att skydda alvernas skog i utbyte mot deras hjälp att bekämpa vikingaräder och eventuella anfall från andra kungadömen. Den kungliga blodslinjen som kan följas tillbaka till de ursprungliga Högalvsmonarkerna vördas och vårdas, där alla med ett spår av kungligt blod innehar höga positioner i Shalvënars samhälle.


De Fria Skogarnas Alvklaner

Alvklanerna klär sig ofta i praktiska och enkla kläder i skogens färger. Även om de är vegetarianer drar de sig inte för att klä sig i pälsar och ben från fallna djur, då detta snarare anses som att ta till vara på och hedra djuren. Ansiktsmålning och -tatueringar i olika former är vanligt förekommande i alvklanerna. Hudtonerna kommer i samma variation som hos människor men kan i vissa fall gå mot grönt eller brunt och ha inslag av fläckar eller ränder. Alvklanernas mer djuriska klaner kan i vissa fall även ha hörntänder likt ett rovdjurs.

 • Hemland: Storskogarna (De Fria Skogarna)
 • Huvudstad: Saknas
 • Landssymbol: Ett Varglöv från Modersträdet
 • Huvudreligion: Modersträdet Galaía och Naturen
 • Ledare: Saknas
 • Magi: Förklädnad. Skogsalver kan ställa sig vid ett träd, buske, sten eller liknande och smälta in så de inte syns. Varar 1-2 minuter. Funkar endast i skog.

Historia

Skogsalverna i de Fria Skogarna, ett folk som även benämns Alvklanerna, lever i varierade gruppkonstellationer om allt från ensamma eremiter, familjer och mindre byar. De olika grupperna har varierande uppbyggnad, värderingar, riter och traditioner samt varierar i allt från mer djuriska till alltmer välvårdade likt Shalvënars alver, men de har också mycket gemensamt. Druidism är vanligt förekommande bland alla alvklanerna och ung som gammal rår man om varandra och naturen runt sig. Till skillnad från sina bröder och systrar i Shalvënar byggs här inga städer. Istället bor de i enkla men ofta vackra och välbyggda hyddor, trähus och ibland grottor. Deras till synes primitiva livsstil, nära koppling till djuren omkring sig – då främst de vilda ulvarna som skyddar skogen från inkräktare – samt en avvisad erövring från Skogsriket har lett till att skogsalverna i Shalvënar ofta benämner alvklanerna med den nedvärderande termen “alvflockarna” och många rykten har spridits om att varulvssmitta ursprungligen härrör från deras “vårdslösa och primitiva” druider. För mer information, se gärna texten om varulvar.

Årligen färdas alvklanerna i en pilgrimsfärd till mitten av urskogen, vägledda av sina druider genom skyddande magier som annars skulle förvirra och vilseleda. Där möts de under Modersträdet Galaías rötter och spenderar flera dagar med glada och festliga tillställningar där de rår om, kommunicerar med och tillber sin gudinna.

Modersträdets löv används ofta i helande, lugnande och styrkande brygder av de fria alverna. Som ingrediens benämns dessa löv som Varglöv, då formen på bladen liknar vargtassar.