Svartblod

Svartbloden kommer i många olika utföranden och är uppdelade i hundratals klaner. I de olika klanerna finns spridda religioner, beteenden, språk och symboler. Förutom de många underraserna av svartblod lever även ofta bergstroll och ett fåtal människor i samförstånd svartblod på flera platser.  Och kan i vissa fall ta del av deras ofta brutala samhällen. Svartblod har terroriserat Gladsmark så länge folk kan minnas med ilskna hot, krav och spridda attacker mot genomresande. Vissa av de mer sluga klanerna såsom klanen öppna för förhandlingar och avtal med människohövdingar. Men få vågar med närma sig svartbloden i jakt på allierade. Detta med rätta.

Sitt dåliga rykte till trots har svartbloden i Gladsmark inte utgjort något större hot under en lång tid, men på senare år har något förändrats – svartblod har siktats söderut allt oftare och trummor ljuder nu i skogarna om natten.