Ordo Arcanum

Ordo Arcanums mål är att se till att organisationens regler följs i trakten, att etablera sig som den främsta magiorganisationen i området och hitta samt tvångsansluta alla magiker, eller döda de som inte vill ansluta sig.

Ordo Arcanum är en magikerorganisation med rot i kontinentala Europa. Ordo Arcanum, eller Arkanerorden, har som mål att reglera alla magiska personer och varelser i världen, och ta kål på dem som inte böjer sitt knä inför dess mandat. Organisationen anser sig stå över småsinta lojaliteter såsom ras, stam, klan, ont, gott eller liknande, och det enda som betyder något är att organisationens regler följs. Detta då magin är så fantastisk stark, och det krävs inte mycket för att få den magiska slöjan som täcker världen ur balans – med katastrofala konsekvenser. Detta innebär att Ordo Arcanum är tydliga med att magi enbart ska användas som en sista utväg, när det verkligen behövs, och folk som missbrukar magi ska ställas inför rätta. Vissa magier är rentav förbjudna för att inte sätta slöjan ur balans för mycket. Dessa inkluderar nekromanti, demonframkallande och liknande där varelser som inte hör hemma i denna värld tvingas över hit.

Gruppen har tidigare arbetat i det öppna i Gladsmark. Det skandinaviska kapitlet är relativt nygrundat och leds av en magiker av erkänt hög rang från kontinenten, men flera bröder och systrar har rekryterats i de kristna delarna av Skandinavien. Men man har däremot stött på problem med att nå fram med sina läror till de asatroende, då de anser att magi är varje fri mans och kvinnas rättighet och att detta har givits dem av gudarna. Gladsmarksborna har dessutom visat sig vara exceptionellt envisa och böjer inte knä för kungar och adelsmän, ej heller för de som vet bättre. Om nordmännen är bångstyriga och fientliga så är de underliga väsen och trollbloden som lever i skogarna näst intill omöjliga.

Ordo Arcanum är ännu inte tillräckligt militärt eller magiskt starka för att driva igenom kraven på underkastelse för orden och dess lagar, således har man i Gladsmark valt att arbeta i hemlighet med hjälp av spioner och förklädda agenter som långsamt skall bygga upp ordens inflytande i Gladsmark.