Anmälan 2023

Anmälan öppnar den 1 januari 2023.

Lajvet är 17-21 maj i Berghems lajvby utanför Skillingaryd.