Alver

En av de mer välkända icke-mänskliga raserna som befinner sig i Gladsheim är alverna. Nordisk mytologi behandlar alverna till stor grad och benämns där ofta som alfer eller alfar. I spel har asatroende generellt en bättre åsikt om alver då de anses vara av gudasläkt, ett antagande som möjligtvis kan ha sitt ursprung från alverna själva.

Det är en bred grupp med skilda fysiska attribut och värderingar. Vissa lutar mer åt att värdesätta balans, rationalitet och stabilitet medan andra värdesätter makt och sin egen sort över alla andra. Alla alver har någon form av spetsiga öron. Nedan finns länkar till de olika typerna av alver som finns i Domens värld.

Alla alver härstammar ursprungligen från högalver flera tusen år bakåt i tiden, men vissa vägrar erkänna detta. De olika alverna vill gärna se sig själva som den ‘’riktiga’’ alven.