Animerade odöda

Animerade odöda är själlösa varelser som endast agerar utifrån djuriska behov. Till skillnad från Drauger så kan vanliga Odöda resas oavsett hur lång tid som gått sedan kroppen förfallit, och när de väl rests fylls de av en onaturlig hunger som endast kan mättas av levande varelsers kött och blod. 

De flesta dödliga varelser kan resas som Odöda, med ren mörk magi väcks en kropp då till liv utan själ och sinne. Det är en vanställd nidbild av liv som endast drivs av hunger. Även om varelsen i sig inte kan förstå ord eller kommandon kan de i vissa fall till delvis kontrolleras av någon som är väl kunnig inom mörk magi. Även om de Odöda saknar intelligens tycks de ofta dras till varandra att bilda horder som sedan drar fram över Midgård i jakt på de levande.