Människor

Människorna i Domen över Hjorvard har till stor del följt samma historia som i vår verklighet. Människosläktet är ett utspritt och nyanserat folk som är kapabla till både stor godhet och stor grymhet. De andra varelsernas syn på människor är delad därefter. Många alvsläkten ser människor som barbarer, andra som möjliga allierade. De flesta trollbloden ser dem som byten. Skogens väsen och andar iakttar människorna från skuggan av sina träd med allt från nyfikenhet till ilska.

Människor finns det oroligt många av och från olika kulturer. Det finns även människor som vandrat från andra sidan slöjan och andra världar. Dessa utmärks ofta med att de har något som sticker ut, fel färg på ögonen, fel färg på sitt blod. I regel är dock människor inte magiska av naturen, vilket innebär att de saknar inneboende rasförmågor.

Människorna i Skandinavien är delade; vikingar sätter fortfarande segel mot England, dock i allt mindre utsträckning – möjligtvis på grund av den farliga allians som Englands kung säkrat med skogsalvsriket Shalvënar i norr. Samtidigt söker sig vikingar österut på räder och äventyr på andra sidan Östersjön och når ibland så långt som till Särkland i sydöst (dagens Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Turkiet, Iran och Irak) där silke och guld finns i överflöd. Dessa länders folk avnjuter i sin tur en reserverad men lönsam byteshandel med högalvernas kontinent Thëlar i öst.

Norrut ligger Mörkland som en ständig skugga över Skandinavien, ett tyst mörker som gör sig påmind genom varningens barnsagor och enstaka attacker från dess trollblod. Det är länge sedan människorna senast var tvungna att enas och trycka tillbaka dem bortom Järnskogen och Svartbergen. På senare tid har spridda trollblodsklaner siktats allt oftare söderut och en viss oro sprids i viskade rykten och högljudda värdshuskonversationer, skulle verkligen Skandinavien kunna ena sig för att stå emot ett organiserat trollblodsanfall?

De nordiska grannländernas relationer är allt annat än gemytliga; monarker reser sig och faller till varandras svärd och Norge, Danmark och Sveriges gränser ritas om i bönders, krigares och kungars blod.

Egenskaper och förmågor

Människor finns det oroligt många av och från olika kulturer. Det finns även människor som vandrat från andra sidan slöjan och andra världar. Dessa utmärks ofta med att de har något som sticker ut, fel färg på ögonen, fel färg på sitt blod. I regel är dock människor inte magiska av naturen, vilket innebär att de saknar inneboende rasförmågor.