Nymfer

I skogen finns det gott om mystiska varelser men inga lika sköna som nymfer. De kommer i variande former, allt beroende på vart de föddes. Nymfer är bunda till sin födelseplats och förstörs den så dör dem.

Nymfer är lättsamma och busiga varelser och tillhör ett element som de efterliknar och skyddar. Nymfernas är alltså väldigt varierande i sitt sätt och utseende beroende på sin födelseplats och element. Vissa antar att de en gång varit människor, andra tror att de efterliknar människor för att dra dem till sig. Även om de liknar människor är det flera saker som inte stämmer överens med den mänskliga skepnaden; nymfer har ofta färger likt sitt element i hyn, ögonen och även i håret samt vattennymfer har till exempel även gälar och kallas ibland för Näckar.

Nymfer kan beroende på sin egen syn på människor vara antingen vänliga som vägleder främlingar, eller farliga som söker att lura folk i fördärvet.

Egenskaper och förmågor

– Lockelse. Nymfer kan få ett valfritt offer att följa dem i 15 minuter och beundra nymfen eller rået. Den lockade får en benägenhet att göra det lockaren vill/föreslår.
– Förklädnad. Nymfen kan ställa sig vid ett träd, buske, sten eller liknande och smälta in så de inte syns. Håller 1-2 minuter.