Skogsrån och Fauner

Skogsrån är skogsvarelser som ofta agerar väktare för Skogen och dess invånare. De är relativt skygga men kan ibland finnas i nymfers sällskap, där de inte sällan visas stor respekt.

Varelserna liknar människor med hjortlika egenskaper, såsom till exempel klövar, horn, svansar eller hjortöron. Äldre skogsrån har även tjock barkliknande hud över ryggen och om de har dräpt något – skogsvarelse eller människa – murknar denna bark och ryggen liknar en ihålig trädstam.

Skogsrån kallas i andra delar av Midgård bland annat för Fauner, och liksom sina kusiner söderut kan även ”Nord-Faunerna” finna stort nöje i att spela sin musik ute i naturen. Musiken som ofta spelas på flöjtinstrument helar skogen och djuren kring dem och skapar ett lugn.

Liksom nymfer så kan Skogsrån vara både vänliga och farliga beroende på individen. Godhjärtade Skogsrån kan vara nyfikna och hjälpsamma varelser som gärna hjälper både skogsvarelse och människa i nöd medan murkna Skogsrån gärna leder människor på villovägar och försöker binda dem till Skogens vilja.

Egenskaper och förmågor

– Lockelse. Varelsen kan få ett valfritt offer att följa dem i 15 minuter och beundra nymfen eller rået. Den lockade får en benägenhet att göra det lockaren vill/föreslår.
– Förklädnad. Varelsen kan ställa sig vid ett träd, buske, sten eller liknande och smälta in så de inte syns. Håller 1-2 minuter.