Lövjeriförsäljare

För de som med kunskap, inbillad som sann, har det så länge någon kunnat minnas funnits möjlighet till en  extrainkomst. Vet du var den bästa mossan växer och hur den skall torkas under tre fullmånar, eller hur dufångar enhörningsdrömmar, eller något liknande finns det ofta någon som är villig att betala för sådant. 

Alkemister och Magikers bästa vän borde alltid vara en lövjerist, ty de är ofta stressade och har mycket på sin görolista. Alldeles för mycket för att leta harpluttar att rosta med timjan och rosmarin till deras nästa projekt, då är det smidigt om någon annan redan har högkvalitativa harpluttar rostade, kryddade och färdiga för en billig peng. Denne någon är lövjeriförsäljaren, eller lövjeristen kort och gott.

I Gladsmark har folk under lång tid varit kunniga i växter och ämnens användningsområden, och har tack vare handels- och pilgrimsfärderna under länge haft tillgång till exotiska produkter. Att ha ett litet lager av udda ingredienser att sälja till förbipasserande har visat sig vara lönsamt. Således är lövjeri en vanlig extrainkomst för Gladsmarksborna.

Med tanke på kundklientelet är det också emellanåt en farlig sysselsättning. Således råder oftast en god kommunikation mellan olika försäljare, uppdelning av marknaden och kartellbildning är inte ovanligt och att hålla varandra om ryggen. Gladsmarks lövjeriförsäljare har inget gille men det ligger inte långt borta.

Att spela lövjerist

Som arrangörer uppskattar vi alla som vill hålla på med att sälja magiska ingredienser och liknande. Det alstrar spel.

Att spela lövjerist är en kul och du kommer ofta lätt in i spel och får glimtar om vad som händer i skymundan. Men det är också en roll som kan behöva en hel del rekvisita och inläsning. Skall du spela detta bör du vara hyfsat insatt i både alkemistreglerna och ritualreglerna för magi, för att kunna göra rollen bra, men framför allt för att ha roligt.