Trollblodsfolk

Vättar/Kapuler

Mindre och fegare trollblod med spetsiga öron, ofta använda som spejare eller arbetskraft. Ofta Lömska och giriga (men inte alltid) vanligtvis betraktade som spejare och bågskyttar.

Uruk

Vanliga trollblod. De kommer i allehanda former och storlekar och har korta näsor och korta spetsiga öron.

Uruk-hai

Större och starkare än vanliga uruker, ofta i ledarroller och tungt bepansrade.
Ledande krigare med ökad styrka och taktisk skicklighet.De innehar förutom sin styrka ofta samma råa slughet som man annars kan finna hos kapuler.

Olog-hai

Hybrid av uruk-hai och bergstroll, gigantisk och stark med primitiva drag.
Kombinerar enorm styrka med trollblodets ursprung, anses vara kraftfulla krigare och vakter. Det är enorma, korkade trollblod som innehar en ofantlig styrka. De täcker sig ofta i pälsar, primitiva kläder och rustningar och föds de med svans kapas denna vid födseln då svansar anses tillhöra de lägre stående trollen. Deras ansiktsdrag kan variera en del från individ till individ men de har ofta tjocka pannben och betar.