Trygghet och likabehandling

I korthet

  • Svensk lag gäller innan, under och efter lajvet. Diskriminering baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder är förbjudet enligt lag och kommer att behandlas därefter. Spel på en spelares inlajv-religion är tillåtet och uppmuntras, men det är viktigt att det är tydligt att det handlar om inlajv.
  • Respektera varandras gränser. Ifall du är osäker på ifall du riskerar att gå över en medspelares gräns offlajv, var inte rädd för att pausa spelet och fråga. Ta hand om era medlajvare. Vi är här för att lajva tillsammans och ha roligt.
  • Lajva inte på offattribut, dvs skilj på roll och person. T ex kan en person lajva en roll med ett helt annat könsuttryck än vad du har offlajv. Då är det rollens könsuttryck som gäller. Om du är osäker på hur du ska bemöta en medlajvare, var inte rädd för att fråga inlajv: ”Vad är ert pronomen?”.

Praktisk funktionsinformation

  • Det finns tyvärr idag inget hus som är byggt för att vara tillgänlighetsanpassat för rullstol eller kraftig synnedsättning. En vision för föreningen Berghems vänner är att bygga ett tillgängligt hus.
  • Det finns teckenspråkskunniga i arrangörsgruppen.
  • Alla hjälpmedel är helt inlajv, dvs vi gör ingen stor grej av någon som har glasögon, kryckor, rullstol, protes etc under lajvet. Det är bara självklart att det är en del av personen.

Tryggve

Under lajvet kommer vi använda en förkortning för oss som är trygghetsvärdar; Tryggve. Om vi trygghetsvärdar kommer in och hälsar från Tryggve gäller det att lyssna, då vill vi säga något, men väljer att stanna i karaktär. Exempel: En trygghetsvärd knackar på dörren och säger: “Tryggve vill tala med Jöns.” Då betyder det att en trygghetsvärd vill tala OFF med personen som spelar Jöns. Denne skall då följa med och prata OFF en stund.

Du som spelare kan också använda kodord Tryggve för att få kontakt med en trygghetsvärd, på ett lite diskretare vis. Exempel: Ritva sitter på värdshuset och pratar strunt och gamla historier med alla som vill lyssna. Du som söker trygghetsvärden som spelar Ritva kan då säga: “Hej, jag skulle vilja tala med Tryggve.” Ritva ursäktar sig då och säger; “Jag vet var Tryggve är.” Ni kan då gå iväg och prata OFF.

Vad kan du förvänta dig av trygghetsvärdar

Vi kommer göra vårt bästa för att vara tydliga och försöka vara så rättvisa som möjligt. Alla problem som lyfts till oss kommer vi ta på allvar, och bedöma dem från fall till fall, och agera så som vi bedömer passande och nödvändigt. Trygghetsvärdarna kan också agera mellanhand mellan dig som spelare och arrangör, om du skulle känna att du inte kan prata direkt med arr.

Det finns inget som vi tar på så stort allvar som våra deltagares välbefinnande och säkerhet. Om du upplever något som får dig att känna dig obekväm eller otrygg, prata med din gruppledare, arr eller trygghetsvärdar. Om du inte vill prata om det är det också okej, du kan bara sitta och ta det lugnt, antingen på offen eller vid arrhuset.

Sexuellt våld

Ingen som är på Domen över Hjorvard ska behöva utsättas för sexuellt våld, inte heller hot om sexuellt våld – varken in eller off. Allt spel på sexuellt våld ska därför undvikas.

Rasism och fördomar

Det går utmärkt att som sin roll ha olika åsikter om lajvets etablerade fantasyraser såsom orcher, alver, människor etc. Det är viktigt att skilja dessa åt från alla offattribut som vi har. Diskriminering baserat på offlajv-etnicitet är inte bara rötet, offlajv och speldödande utan också kriminellt under svensk lag.

Bemötande av könsidentitet

I lajvets pseudohistoriska setting finns en mängd könsidentiteter etablerade. Det kan bäst ses som en ’krydda’ till rollen, och ingenting som under lajvet ska påverka hur du bemöts. På samma sätt ska dina medlajvares könsuttryck inte påverka hur du behandlar dem i större grad än korrekt använt pronomen. Könsidentitet är helt enkelt inte en viktig faktor när vi är in lajv, det är jämförbart i tyngd med någons musiksmak eller laktostolerans.

Om du utsätts

Lita på dina känslor. Om du känner dig obekväm och utsatt för ett beteende som inte är acceptabelt så är det inte okej. Om du känner att du kan, uppmuntrar vi dig att säga ifrån direkt. Det är inte fel att bryta spelet och säga/ropa ”off!”, din trygghet är viktigast. Vi kommer stå bakom dig och lyssna, oavsett. I de flesta fall handlar det om missförstånd och då kan det vara bra att informera personen om vad som hänt och ge hen en chans att be om ursäkt. 

Om du inte känner dig bekväm med att själv tala med personen som åsamkar dig obehag, försök att ta dig ur den omedelbara situationen. Ta dig till en tryggare plats och påkalla hjälp från människor omkring dig om situationen kräver det. Sedan vill vi väldigt gärna att du kontaktar någon i Tryggve.

Vi kommer prata med dig och komma överens om hur vi ska agera med dig. Vi kommer göra vårt bästa för att hjälpa dig på bästa sätt.

Om du ser något hända

Om du ser något som skulle kunna vara ett problem hända och du vill gripa in, ber vi dig göra så här:

Gå emellan parterna. Prata med den person du uppfattar som är utsatt och hjälp denne därifrån om hen önskar det.

Lyssna på personen som är utsatt. Om hen vill ha hjälp att komma i kontakt med trygghetsvärd eller arrangörer, hjälp till med det. Om hen vill att du stannar hos hen en stund, stanna. Om hen vill bli lämnad ensam, gå.

Ge dig inte in i situationen mer än nödvändigt. Konfrontera inte den upplevda förövaren om inte situationen kräver det. Det är trygghetsvärdarnas och arrangörernas uppdrag.

Om du är otrygg i ditt boende/läger

Du ska aldrig behöva känna dig otrygg där du sover. Om något händer som gör att du inte vill sova med din grupp eller på den plats du fått tilldelad, tala med oss så löser vi det. Vi har extra sängplatser och kan hjälpa till med att flytta dina saker.

Vad gör vi?

Om någon uppträder på ett sätt som bryter mot våra regler förbehåller vi oss rätten att avvisa eller stänga av personen från våra lajv. Om vi får reda på att en förövare är med på vårt lajv kommer vi kontakta hen och informera om att hens beteende är oacceptabelt. Om situationen kräver det eller om personen inte är öppen för vad vi säger till hen och motsätter sig förändring kommer vi be hen lämna lajvet omgående.