Allianser

Allianser av trollblodsklaner brukar bero på att området är rikt och har många trollblod och som måste organiseras för inte ryka ihop. Eller så förebådar det att krigshandlingar dem emellan eller mot närliggande mänskliga kungariken eller alvbosättningar är nära förestående. För närvarande finns det bara en allians i Dryshroz, Za Blogroth Zabislav – Blodcirkelns Förbund. De har framgångsrikt organiserat de stora klanerna i området. Men nya individer och klaner anländer hela tiden. Samtidigt muttras det i skogarna hos de som redan är här om att alliansen har stagnerat. Det är inte omöjligt att nya allianser kan uppstå.

Blodcirkelns Förbund

En för många illavarslande utveckling har skett till följd av att fler trollblod har anlänt till Gladsmark: en allians av trollblodsklaner har bildats. De kallar sig Za Blogroth Zabislav (Blodcirkelns Förbund) och har öppet motsatt sig all kristen närvaro i Gladsmark samt ställt krav på Gladsheim och deras samarbetsvilja.

Det sägs att alliansen är kluven i sin syn på människor i helhet och att det gäller att ha tur när det kommer till vilken medlemsklan man stöter på, där vissa rånar och mördar och andra hellre förhandlar.

Kända klaner i Za Blogroth Zabislav:

 • Blog Og
  En beräknande och slug klan som ser nyttan i att ha människor i sin närhet.
 • Nûhg Nûhg
  En mindre men stark klan som smitts i stridens eldar och länge kämpat sida vid sida med Blog Og. Klanen ogillar alla icke-trollblod.
 • Bashkaum Raz Han
  En mystisk klan som dyrkar Månen och slår till från skogens mörkaste vrår i jakt på blodsoffer.
 • Za Zorgat
  En stor, brutal klan som avskyr icke-trollblod.
 • Za Kautar Hai
  En mindre klan som till stor del befolkas av vidskepliga och sluga kapuler.

Om din klan vill gå med i trollblodsalliansen kan du kontakta arrangörerna för att få kontakt med de ansvariga. Målet med alliansen är att främja ett internt trollblodsspel på lajvet.