Troll

Troll är en familj varelser som främst utmärks av svansar och ett väl etablerat matriarkalt familjesystem där hon-troll oftast är större och starkare än han-troll. De är avlägset besläktade med trollblod och finns i många storlekar och former.

Bergstroll

Bergstroll är de mest ökända av troll och anledningen till det dåliga rykte som alla troll lider av. De är större än sina kusiner skogstrollen och växer hela livet samt har stora problem med aggressivitet. De är sällsynta, framförallt då de ofta hamnar i konflikter och slår ihjäl varandra men även på grund av att människor jagat och dödat dem i hundratals år.

De kvarvarande bergstrollen är därför ofta undangömda i höga berg och djupa grottor där de håller sig isolerade från omvärlden och långt från solen som förstenar dem. Det ryktas att vissa bergstroll har funnit en fristad i trollblodens Mörkland norrut. Bergstroll har länge kommit så väl överens med trollblod som någon kan och halvblod har uppstått mellan de två raserna i formen av Olog-hai – storvuxna trollblodstroll som tål solljus.

Bergstroll har grå hud med inslag av svart. De har har stora öron men kortare svans än sina släktingar. Den slutar växa innan den når marken. Bergstroll tål inte stark sol utan förstenas av den, desto mer sol desto fortare, de måste in i skugga snabbt. Bergstroll är fysiskt starkare än någon annan känd varelse och de växer hela livet.

Egenskaper och förmågor

Bergstroll har flera nackdelar med sina förmågor. De tål inte järn och blir förstenade om de är i direkt solljus för länge. Bergstroll återfår sitt fulla kp på två timmar om de ej är i sol eller har järn på sig som fortsätter skada. Bergstroll är helt immuna mot all magi. De är väldigt starka, kan knocka utan vapen. Obs! Kan inte vara magiker.

Småtroll

Den mest utspridda sortens troll är småtrollen, små naturälskande troll som bygger sina hem i trärötter och under stenar. Småtrollen är solglada och vänliga, om än något blyga för världens andra raser – men när de väl litar på en annan varelse omfamnas dessa som en del av småtrollsfamiljen.

Många småtroll lever precis under näsan på människorna, i deras gårdar och hus håller de sig gömda och försöker hjälpa till efter bästa förmåga. Småtroll behärskar viss magi och de använder denna främst till att kommunicera med natur och djur men även för att ändra storlek på sig själva. Att ändra storlek tar dock mycket på deras energi och det tar oftast flera veckor innan de samlat kraft nog att bli små igen.

Småtroll har ofta grön- och brun-aktig hy som är fläckig samt långa svansar som de ibland lindar runt midjan, de har även mörka nosar likt djur.

Småtrollen har en nära vänskap med rauther och det var ett par småtroll som först uppmärksammande skogsrået på övergivna barn. Bergstroll dock är något de små trollen fruktar, de har haft mycket oenigheter som har lett till att småtrollen började gömma sig. Innan stora oenigheter med berstrollen som ledde till både kidnappingar och nedtrampningar av byar var småtroll mer öppna. Nu gömmer de sig och sina byar och visar sig sällan.

Småtroll finns på de flesta ställen i världen men är lite mer vanliga i Skandinavien.

  • Småtroll nyttjar saker kring dem för att bygga sina kläder och sin utrustning, ska du därför spela ett småtroll är det viktigt att du tänker på vad du har på dig. En hjälm eller rustning gjord av en förvuxen kotte, eller en dekorativ stor blomma gör det enkelt för andra att identifiera din roll och ge dig bättre spel.
  • Småtroll gör sig endast stora av en anledning, varför är din roll stor just nu och vad vill hen uppnå innan hen återgår till sin familj i skogen?
  • Offinspiration: Julkalendern Trolltider

Egenskaper och förmågor

Småtroll kan bli stora med hjälp av kotthattar och kan magin Hyss. Det innebär att småtroll kan kasta små irriterande magier, exempelvis att all dryck smyckar vatten. Hyss kan inte orsaka skada.

Skogstroll

Skogstroll är gröna, bruna eller en mix av de båda – nyanserna skiljer sig beroende om de bor i löv- eller barrskog. De har lite längre svansar än bergstroll och svansen slutar aldrig växa. Ett gammal skogstroll måste därför binda upp sin svans. De har även stora öron samt näsor och likt alla andra troll är de inga fagra varelser ur människors syn.

Skogstrollen är den näst vanligaste formen av troll och finnes främst i Finlands, dagens Alaska och Tysklands storskogar, även om de generellt går att finna i skogar världen över om man bara vet vart man ska leta.

Skogstrollen lever antingen ensamma eller i små familjegrupper och liksom de flesta trollraser kretsar familjerna ofta kring matriarker som styr sina familjer med en järnhand.

Skogstroll har haft problem med att de blivit jagade och dödade av människor och gömmer sig oftast om det kommer människor, detta är till stor del på grund av det dåliga ryktet som troll fått till följd av bergstrollens ofta aggressiva beteende. Även om de är mycket försiktiga av sig finns en del modiga individer som skapat band med människor.

De använder ofta sin inneboende förmåga att bli till sten för att gömma sig och för att vila, och när de väl somnar kan de sova flera år åt gången. Familjer sover ofta tillsammans och bildar då en ring med svansarna tvinnade om varandra. Skogstroll tål inte järn och är starkare än människor. Skogstroll tål sol men föredrar skuggan och är inte lika starka som till exempel bergstroll.

Egenskaper och förmågor

Skogstroll är starkare än människor och kan knocka utan vapen. Skogstroll har förmågan Bli till sten. Det innebär att de kan förvandla sig till stenar. Den som ser detta blir förvirrad som en del av magin. De ser inte att trollet blir en sten utan de ser bara en stor sten.