När gudarna är borta dansar väsen i skogen!- 2024

Dimman ligger tungt över Gladsheim och den närliggande skogen. Något känns fel, speciellt de asatroende känner av att något saknas. Vetskapen om att bifrost har ätits upp är skrämmande in i varenda varelses märg. Hur kan det gått till? Kontaktvägen till gudarna har fått en tillfällig väg tack vare goden Järv. Men den är skakig och osäker.

Magiker och alla magiska varelser känner hur det drar och sliter i magins innersta väsen. Något är fel men ändå rätt. Det har blivit tungt att utföra magin. Även de starkaste magiker kämpar för att utföra sin magi, och den blir inte som den ska. Smärtlindring bryter ben och mod skapar skräck. Även om magikerna börjat anpassa sitt utövande är det tungt. Speciellt när solen lyser… Vad är fel med slöjan? 

Hövdingen Fyris stod emot alla odds. Hon lever. Är förbannelsen bruten? Eller väntar ett värre öde för byn nu när Hövdingen lever? 

Bergatrollet sover återigen, tack vare samarbetet mellan by och fä. Men har något värre anlänt? Näckens sång sprider sig oftare och gråvargen hemsöker Gråfötterna.  

Rautherna känner hur de blir starkare och de har lättare att nå A’ika. Aíka har på sitt sätt talat till dem mer och mer.Älvor av alla hov syns oftare i vår värld och konstiga saker växter på olämpliga ställen. Alla väsen och skogsvarelser tycks faktiskt starkare än vanligt, speciellt de högre. Har Gudarnas bristande närvaro med detta att göra? 

För trots allt, när Katten är borta dansar råttorna på bordet. Så tänk om det kan var så att när Gudarna är borta dansar väsen i skogen?

Månadsstämningstexter