Februari 1053

I de magiska dimensionerna i Gladsmark har magikerna  översköljts av en mystisk förändring. Det som en gång var en harmonisk dans, där slöjan kopplade samman den övernaturliga kraften med världen, har nu blivit en utmaning och en börda. Magikerna i byn, som förut kunde manipulera kraften med lätthet, plågas nu av  att magierna inte ter sig som förr. En sjukdom snärjer sig runt deras magi, det är som att själva flödet av magin är… fel.

Magin har tappat sin skärpa. Det finns inga tydliga gränser, magier flyter ihop. Besvärjelser slår bakut och effekten blir fel vilket skapar kaos och oro bland magikerna. De känner sig svaga och maktlösa när de inte längre kan styra magin och dess kraft med sin vilja. Det verkar som om slöjan inte längre är en trogen allierad, utan att den har vänt sig emot dem.

När solen skiner, i ljuset, försvagas deras magiska förmåga. På natten, i månens sken och under stjärnorna tycks slöjan mer förlåtande, eller mer som förr.  Då kan magikerna känna sig uppfriskade, oron minskar och magin lyssnar på deras kommandon för en stund. Magikerna kämpar för att anpassa sig, hitta nya vägar och det blir tydligt för byborna att magikerna snabbt blir trötta och har svårt att finna återhämtning när de utför magier. 

I Gladsheim så oroas folket nu över att byns magiker, som en gång var stöttepelare i byns försvar och välbefinnande, nu själva behöver stöd och förståelse. Vad är orsakerna till denna magiska sjukdom? Hur kan den botas? Frågorna hänger i luften, och svaren gäckar i skuggorna. Byns invånare finner sig plötsligt i en värld där balansen är hotad. Magin är opålitlig och en lösning måste hittas innan det magiska arvet går förlorat för alltid. 

Det är inte bara magikernas egna återhämtning som påverkas av hur magin har förändrats. Magikernas förmågor påverkas i grunden. Helarna, som varit en symbol för läkande och välgång, känner smärta i sina händer när de försöker läka sår och sjukdomar. Det är som magin vänds emot dem. När de vill få magin att hela så skadar den. Sår öppnar sig på nytt i stället för att slutas, sjukdomar förvärras och de besvärjelser som ska skänka smärtlindring får värken att i stället öka.

Stridsmagikerna, som kunde frammana mäktiga krafter för att skydda byn, känner nu en fruktan för sina egna besvärjelser. Skräcken de kallar fram är inte längre bara ett vapen mot fiender utan kan lika gärna vända sig mot dem själva. Detta skapar en oro som fyller hela atmosfären i byn. Magikerna själva blir tveksamma till att våga använda sina besvärjelser, för att inte riskera att dö i kampen. 

Alla magiker oavsett skola upplever liknande bakslag så fort de försöker använda magin.

Byns invånare ser bekymrat på sina magiker. Magikerna själva  kämpar för att försöka förstå och bemästra dessa farliga förändringar. Det krävs tålamod och skicklighet att hantera den magiska obalansen, och många magiker finner sig i en situation där de måste lära sig allt på nytt. Det som tidigare var kraftfulla besvärjelser måste nu omprövas. 

Magin som tidigare varit en källa till styrka är nu en sårbarhet, och i Gladsheim upplever folket tid av prövning. Byborna behöver enas för att hjälpa sina magiker att återupprätta balansen i den magiska väven. Vem vet vad som väntar om slöjan inte kan förmås att fungera som förr? 

Den förändring om har drabbat magikerna i Gladsheim har kommit att kallas ”Stjärnsjukan” bland byborna. Osäkerhet och oro ligger som ett dämpande täcke över hela atmosfären i byn.

Runt omkring byn och i hela Gladsmark upplever de som har kontakt med magin att slöjan är trasig och obalanserad. Slöjan som skall vara den subtila skiljeväggen mellan magin och verkligheten, mellan den vanliga världen och världarna bortom är på något sätt outgrundlig och fel. Väven är sprucken och stel i stället för mjuk flexibel och böljande, vilket gör magin instabil. Folket börjar sakta förstå att slöjan behöver lagas för att återställa harmonin i den magiska världen. Då kommer förhoppningsvis även magikerna bli friska från stjärnsjukan.

Folket söker tillsammans med magikerna och helarna en väg för att läka stjärnsjukan och återställa slöjan. Kanske kan skogens andar och väsen hjälpa till att finna svar eller i alla fall vägledning till att finna en lösning?

Gladsheims framtid hänger på en skör tråd. Byborna måste snabbt förena sina krafter för att möta den magiska utmaningen och rädda sitt samhälle från den växande faran som Stjärnsjukan utgör. Framför dem väntar en resa in i det okända. För att återupprätta harmonin behöver slöjan lagas så att deras magiska värld kan återgå till den vanliga harmoniska balansen mellan magi och verklighet, gott och ont, mörker och ljus.