De Avvikande Klanerna

Trots Zârkûn Drûzars (Trollblodens Rådsförsamling) framgångar och försök att organisera Trollblodens styrka, finns det de som valt att inte följa den trampade stigen. Dessa avvikande klaner, som vägrar att ansluta sig till rådsförsamlingen, bevarar stolthet i sin självständighet och motsätter sig det växande inflytandet från Zârkûn Drûzar.

Några av dessa har även i Gladsmark skapat sitt eget förbund. Blodcirkelns Förbund. Denna sammanslutning av klaner ser sig själva som bevarare av sina egna seder och traditioner, vägran att underordna sig någon överhöghet och står fast i sitt beslut att forma sitt eget öde.

Blog Og
En beräknande och slug klan som ser nyttan i att ha människor i sin närhet. Blog Og Klan är en hörnsten i Blodcirkelns Förbund och ser förbundet som en plats där de kan bevara sina egna sätt och seder utan att kompromissa.

Bashkaum Raz Han
En mystisk klan som dyrkar Månen och slår till från skogens mörkaste vrår i jakt på blodsoffer. Bashkaum Raz Han har funnit en gemensam plattform i Blodcirkelns Förbund där de strävar efter att bevara sin frihet och oberoende av rådsförsamlingen.

Za Zorgat Klan
En stor, brutal klan som avskyr icke-trollblod. Klanen Za Zorgat, känt som Blodskuggan, har varit central i att forma Blodcirkelns Förbund. Deras starka krigare och shamaner bidrar till förbundets styrka och markerar territorium för att försvara sitt oberoende från Zârkûn Drûzar.

Genom Blodcirkelns Förbund strävar dessa klaner efter att skapa en gemenskap som värnar om sina egna värderingar och sätt att leva, trots hotet från andra storskaliga sammanslutningar. Hur denna allians kommer att stå sig mot utmaningar från Zârkûn Drûzar återstår att se.