Byarna

Gladsheim – Gladsmarks huvudby

Byn Gladsheim är hjärtat i Gladsmark. Omvärldens styre har aldrig riktigt nått Gladsheim, utan här har olika hövdingar eller andra ledare styrt med stöd av byråd och personliga hirdar sedan Hjorvard grundade byn. Ibland har de kristna haft den avgörande makten, ibland de asatroende. Ibland är det en ätt som vunnit hövdingaskapet, ibland en annan. Norge hade kontroll över byn i drygt ett års tid, år 1046-1047, men prinsessan som styrde blev dödad och de kristna i byn förgjorda i en stor strid. Detta ledde till att byn återigen blev självständig. Andra som har försökt kontrollera byn, exempelvis vildingar från norr, svear eller trollblod, har också drivits ut förr eller senare.

Under den gångna vintern uppenbarade sig byns grundare och förste hövding, Hjorvard, för byborna. Han uppmanade folket att själva välja en ny hövding och återigen börja hålla de uråldriga folktingen som förr var sed i Gladsmark, nämligen Gladsting. Ett sådant hölls av byborna, där det gamla styret avskaffades och det beslutades att en ny hövding skulle utses på nästa Gladsting, till sommaren.

Tidigare har byns beskydd skötts av ättevakter och hirdar, samt krigare tillsatta som vakter av byrådet. En oberoende, stående byvakt har saknats. Nu när byn står utan hövding tycker många att detta är en ängslig tid att leva i. Gäller fortfarande lagarna som stiftats tidigare? Vad har lagmannen för roll nu när byrådet är upplöst? Kommer byn kunna enas runt en hövding som kommer krönas på det Gladsting som ska hållas till sommaren? Och, om något hotar i skogarna, hur ska då byn kunna försvara sig? Frågorna är många. Men en sak är säker. Byn och hela Gladsmark går ett oroligt år tillmötes.

Varelser och väsen har av gammal hävd varit välkomna i byn, precis så som troende från olika religioner har kunnat leva sida vid sida i Gladsheim. Så länge ingen är ett hot för någon annan. Något av den tillitsfulla stämningen har dock försvunnit i och med de senaste årens våldsamma händelser.

Nyby

Under 1049 och 1050 har den mänskliga befolkningen ökat markant. Framför allt beror det på att flyktingar har sökt sig bort från oroligheterna och de alviska räderna i Norge och Svea rike och ut i vildmarken för att starta ett nytt liv. Därför har det dykt upp nya bosättningar och små tältläger lite överallt i Gladsmark. Ett av de största har vuxit upp kring Skogskrogen vid Dimmornas Dal, strax bortom Gladsheims utmarker.

Tältlägret som verkar ha blivit permanent har mer och mer fått en bystruktur, och invånarna har börjat kalla bebyggelsen för Nyby. Det finns inget råd som styr Nyby och ingen vaktstyrka, även om Markvakten i Gladsheim emellanåt gör besök för att säkra handeln. Befolkningen i Nyby får till stor del klara sig själva.

Skogskrogen har blivit en viktig samlingsplats för Nybys invånare, som ofta har mycket fritid och många sorger att dränka i mjöd och öl. I Nyby har en handelsstation för omlastning av varor etablerats. En mästaralkemist har slagit upp sitt tält och erbjuder sina tjänster strax bredvid krogen. I övrigt så samlar Nyby främst flyktingar, resande och ljusskygga individer av olika slag. Både trollblod och skogsvarelser gör frekventa besök. Någon stans sägs det också finnas en stor hjälte som har dragit sig undan från sitt äventyrande, men som är redo att försvara byn om så krävs. Om det är det som avskräcker trollblod och rövare att skövla bosättningen eller om de ser en nytta med Nyby är dock svårt att veta.