Synskhet

På Domen över Hjorvard går det att spela synsk. Är du intresserad av det måste du först kontakta arrangör för precis som med magi är antalet platser begränsat. Att bli synsk kräver att det hänt något dramatiskt eller något traumatiskt för att trigga förmågan. Det kan vara exempelvis vara blindhet. Gudarna ger kunskap i utbyte mot synen.

Som synsk kan du själv ge effekt och spel givande syner som inte påverkar spelet. Till exempel att skörden kommer torka eller ett hus kommer brinna. När en syn kommer blir spelaren försvarslös. Här gäller det att spela ut, ge effekt och spel till andra. Kanske faller du ihop och skakar eller stirrar rakt ut och berättar vad du ser och sen minns du inte själv. Ha fantasi och ge spel. Som synsk kan du även få syner av arr att sprida. Antingen vid incheck eller under lajvets gång.