Älvor

I Gladsheim är älvors närvaro omgärdad av mystik och förtrollning. Dessa varelser, vars skiftande former och förmågor gör dem gåtfulla och undflyende, kan ofta ses dansa i skymningen och gryningen på platser kända som älvringar. Fastnar man i dessa ringar, blir tid och rum glömda, och den dansande själen dras in i älvornas magiska värld.

Älvringarna är cirkelformationer där svampar växer och magin flödar fritt, dessa är både vackra och farliga. Människor i Gladsheim vet att undvika älvorna på grund av riskerna som är förknippade med att hamna i deras älvringar, men trots detta kan deras skönhet och aura vara förförande.

Älvorna organiserar sig i älvahov, och varje område har sina egna grupper, som kan församlas till en större enhet i tider av kris och katastrof. Det stora älvhovet leds av fyra kungligheter: vårälva, sommarälva, höstälva och vinterälva. Dessa kungliga älvor bär klarröda halsband eller diadem för att markera sin status, och det är strängt förbjudet för andra älvor att bära dessa symboler. Dessutom har de makt att frånta andra älvor deras vingar, vilket gör det möjligt att se älvor både med och utan vingar. Älvor kan dock dölja sina vingar från mänskliga ögon, men de med magisk kraft kan alltid urskilja en aura av vingar.

De magiska förmågorna hos älvorna sträcker sig över ett brett spektrum. De kan skänka eufori och lindra smärta, men de har också en förmåga att ingjuta skräck i människor och locka dem ut i skogen för att dra nytta av deras energi. Att äta mat/dricka  mat/dryck som ingjutits med älvornas kraft resulterar i att hälften av ens livskraft (KP) förloras till den älva som gett näringen.

Älvornas krafter är särskilt starka under gryning och skymning, de tidpunkter då deras danser och ritualer oftast äger rum. Denna period av dagen är fylld med en särskild magi, och människor i Gladsheim vet att vara vaksamma när skymningen närmar sig, för det är då älvornas värld och människors möts, och gränserna mellan verkligheterna suddas ut.

Älvornas hem är i en annan dimension även om de skapar sig tillfälliga hem i dimensionen som Gladsheim befinner sig i. Därför är det omöjligt att hitta deras hem om de inte har förmåga att resa över slöjans dimensioner. 

Eufori
Eufori. Kan skänka lycka och smärtlindring. 30min, 3ggr/dag

Skräck
Ingjuter skräck i en spelare genom att röra den. Spelaren blir skräckslagen och
måste röra sig bort från magikern till ett avstånd av minst 5 meter där hen kan börja
göra annat än enbart försöka ta sig bort från skräckkällan.
1 minut, Endast i mörker

Älvadans
Ifall älvan lyckas locka ut någon i skogen och övertygar hen att äta eller dricka
något så får älvan hälften av personens aktiva KP.
1 timme, 2 ggr/dag