Ätten Gyllenapel

En av de största och rikaste ätterna i Gladsmark har länge varit Gyllenapel och har haft stort inflytande över utvecklingen både i byn Gladsheim och i Gladsmark. De har haft representanter i byrådet och ättemedlemen Eir Bothildur valdes på sommartinget år 1049 till hövding över Gladsheim. Det sägs att de både har fött upp lindormar och ansamlat en ett stort antal magiska föremål och stora rikedomar. Bland annat kom den mäktiga magiska yxan Durinmalm i ättens händer våren 1049.

Något har dock hänt det senaste året, ättemedlemmar har avlidit under mystiska omständigheter. Andra har helt enkelt försvunnit. Detta har gjort att ätten har vänt sig inåt och dragit sig undan från umgänge och isolerat sig på en av deras avlägsna gårdar. Vad som händer där är det få som vet, och de som vet talar inte.