Trollblod


Ny och uppdaterad fiktion är under uppbyggnad, håll utsikt för ny spännande fiktion!

Trollblod kommer i många olika utföranden och är uppdelade i hundratals klaner. I de olika klanerna finns spridda religioner, beteenden, språk och symboler. Förutom de många underraserna av trollblod lever även ofta bergstroll och ett fåtal människor i samförstånd trollblod på flera platser.  Och kan i vissa fall ta del av deras ofta brutala samhällen. Trollblod har terroriserat Gladsmark så länge folk kan minnas med ilskna hot, krav och spridda attacker mot genomresande. Vissa av de mer sluga klanerna såsom klanen öppna för förhandlingar och avtal med människohövdingar. Men få vågar med närma sig trollbloden i jakt på allierade. Detta med rätta.

Sitt dåliga rykte till trots har trollbloden i Gladsmark inte utgjort något större hot under en lång tid, men på senare år har något förändrats – trollblod har siktats söderut allt oftare och trummor ljuder nu i skogarna om natten.