Legenden om när Zârkûn Drûzar skapades

Under samma tid som när Hjorvard skapade byn Gladsheim sökte Trollblodens klaner enighet bland kaoset och skiftande lojaliteter, uppstod legenden om Zârkûn Drûzar. Det sägs att under en tid av blodiga konflikter och strider reste en modig zahai-krigare, känd som Brûkhan den Visare, genom Anaruk för att förena de splittrade klanerna.

Brûkhan, en respekterad ledare och klok rådgivare, hade hört viskningar från andevärlden som förespråkade förändring och samarbete. I ett ögonblick av andlig upplysning beslutade han att samla representanter från varje klan för att bilda en gemensam rådsförsamling. Han kallade denna sammankomst ”Zârkûn Drûzar,” vilket på svartiska betydde ”Gemenskapens Möte.”

Under den första sammankomsten av Zârkûn Drûzar utbytte klanernas representanter gamla legender, kulturella arv och visdomar. Det var här de enades om gemensamma lagar, rättvisa och en ram för att lösa konflikter utan att ta till strid. Brûkhan den Visare, med sitt djupa kunnande om andevärlden, förklarade att detta möte var en gåva från andarna och att Zârkûn Drûzar skulle bli en ständig symbol för Trollblodens enhet.

Sedan den dagen har Zârkûn Drûzar fungerat som en plats för dialog, beslut och gemenskap. Legenden om Brûkhan den Visare lever kvar som en påminnelse om att även i det mest kaotiska och krigiska kan enhet och förståelse skapa en starkare framtid för Trollbloden.