Varelser och raser

Domens värld har många olika inspirationskällor, och vi har som mål att presentera en unik upplevelse. Det finns fenomen och olika varelser från nordisk folktro, sådant som kan likna andra fantasyvärldars, och våra egna hemmabyggen. Målet är att skapa en levande värld där alla varelser vävts samman i sina historier på något sätt,  snarare än att de individuella raserna står helt på egna ben utan någon form av påverkan från de som skulle ha växt fram runt dem. Eftersom Domen är en levande värld är all information under en ständig uppbyggnad och nya raser kan tillkomma allt eftersom.

Om du vill spela en ras eller varelse som inte är i listan ska du ta kontakt med arr genom att maila doh@berghemsvanner.se i god tid före du skickar in din anmälan. Vissa varelser och raser har speciella förmågor och krav rent speltekniskt, vilket du måst ha i åtanke när du väljer att spela en av dessa. Vi är generellt rätt generösa med att tillåta nya raser under förutsättningen att vi kan väva in dem i vår gemensamma värld.

En del varelser och raser har en inneboende magisk förmåga. Dessa behöver inte en stav eller ett verktyg för att kunna använda sin magi, eftersom då de till skillnad mot människor står mycket närmare sin magiska natur. Däremot ska de som använder rasmagi säga ordet rash när de använder sin magi. De ska också ha magirunan synlig på handled eller hand att visa upp när magi används.

Under varje varelse står vilka typer av magi dessa har. Har du blivit godkänd att spela en speciell varelse eller ras har du automatiskt tillgång till rasens magi. Du ska inte ansöka speciellt för att få använda dessa. En speciell ansökan krävs enbart om du utöver din rasmagi vill vara magiker. Då anmäler du dig på samma sätt som vanliga magiker och musikmagiker. Läs mer om magiregler så du vet hur magi på Domen funkar.

Kom ihåg att det skall synas om du spelar en karaktär som inte är mänsklig.