Alkemi

Vad är Alkemi?

Alkemi är olika metoder för användande av den magi som är lagrad i substanser av olika slag. Alkemisten utvinner den lagrade energin och koncentrerar den så alla kan använda den utan att behöva kunna något om magi. Oftast lagras den koncentrerade magin som preparat i form av vätskor man dricker eller gnider in saker med, men det går också att koncentrera den i föremål som på så sätt tillfälligt får magiska egenskaper.Det är dock väldigt mycket enklare att arbeta med preparat.
En alkemists tänkande skiljer sig så fundamentalt från magikerns att det inte går att både vara alkemist och magiker. Det är också vanligt att alkemister och magiker har svårt att komma överens om hur saker fungerar på grund av det. Däremot finns det stora fördelar för dem att samarbeta. Medan magikern arbetar med det immateriella så ägnar sig alkemisten åt det materiella.
En viktig skillnad mellan magiker och alkemister är att medan magikerna har olika magier som gör förutbestämda saker är en alkemist friare att hitta på egna produkter med egna unika effekter. Det gör dom genom att prova sig fram och testa olika kombinationer.
Alkemi är ett bra och enkelt sätt att snabbt läka svåra skador, även mitt under en strid. Avancerade alkemiska produkter kan till och med läka de svåraste skador såsom snittning. Något ingen annan typ av magi klarar av.
Det betyder att bra alkemiska produkter och preparat kan säljas till mycket höga priser. En bra alkemist kan dra in lika mycket pengar eller mer till en grupp som resten av gruppens handel och produktion gör.


Vad är en alkemist?

Man kan tänka sig alkemisterna i Domen Över Hjorvard som en blandning mellan örtmagiker, apotekare, galna vetenskapare och försäljare av märkligheter.
Alkemisterna brukar dela upp sig i två stilar. En för traditionell alkemi och en för experimentell alkemi.
En alkemist graderas efter hur mycket hen har studerat och hur bra alkemi de kan utföra. De olika graderna är:

 1. Alkemilärling
 2. Alkemigesäll
 3. Alkemist
 4. Bevandrad alkemist
 5. Ärkealkemist

Enligt alkemisternas egna regler måste en Lärling och Gesäll berätta för köparen att de inte är fullärda när de säljer sina produkter. Därmed brukar också det de säljer vara lite billigare.

Som alkemist kan du alltid gå i lära hos en annan alkemist. Du måste då övertala en annan alkemist att dela med sig av sina recept och låta dig närvara vid tillverkningen. Därefter kan du genom experimentell alkemi göra om deras recept för att passa din stil som alkemist.


Alkemiska stilar


Dom två stilarna av alkemister som finns är

 • De traditionella alkemisterna som brygger preparat som mest är örtbaserade och som finns nedtecknade i uråldriga recept nedärvda i generationer. De är kloka gummor och gubbar som kan dom rätta sättet att lägga grötomslag, fantastiska helare och tillverkare av trolldomsdrycker. Traditionella alkemister är ofta en väldigt stor källa till inkomst för sin grupp. Deras preparat är trygga. Man vet vad man får av dom och biverkningarna är någorlunda förutsägbara.
 • De moderna och experimentella alkemisterna som spänner gränserna för vad man kan göra med alkemi och ibland går över gränsen och misslyckas spektakulärt. Det här är alkemister som utforskar materiens innersta essenser. De är visionärer, äventyrare och ibland inte så lite galna.


Det finns ingen skarp gräns mellan de två grupperna, utan hur man arbetar är mer än fråga om vad man själv är mest bekväm med och utbildad för. Naturligtvis är det lättare att arbeta på det sättet man är van vid. Det som rent praktiskt skiljer sig mellan dem är främst hur recepten fungerar och vad man behöver för tillverkningsmetoder.


En traditionell alkemist har recept med namngivna ingredienser och ofta kända, oftast negativa, biverkningar. Recepten kan liknas vid vanliga matlagningsrecept i uppbyggnaden och vanligaste tillverkningsmetoden är att koka allt i en stor kittel.

Experimentella alkemisternas recept baseras på vilka essenser som skall användas för att få ett visst resultat. Essenserna brukar sedan destilleras ut olika ingredienser. De här alkemisterna är därmed friare att använda olika ingredienser för att få samma resultat. Biverkningarna är däremot helt oförutsägbara och kan lika gärna vara bra som dåliga.


Alla alkemister kan med lite ansträngning använda alla recept men det är inte lätt.

Det är vanligt att olika alkemister specialiserar sig på olika typer av ingredienser. En alkemist kan föredra exotiska växter medan en annan hellre arbetar med malda kristaller och en tredje delar av märkliga varelser.


Att spela alkemist


Generellt tillåter vi bara en alkemist och en lärling per grupp. Om gruppen är stor och det finns andra goda argument kan dock fler tillåtas.
Det är väldigt viktigt att som alkemist ha med sig utrustning och verktyg för att tillverka preparat. För en alkemist är detta lika nödvändigt som en stav för en magiker.
Det kan vara allt från en enkel häxkittel till ett avancerat laboratorium med kolvar, brännare, provrör. Traditionella alkemister behöver i regel enklare utrustning. En bra kittel är ofta nog.


Utöver utrustningen för framställning underlättar det att ha sina recept på papper, gärna i bokformat. Alkemisten får använda sin fantasi för att improvisera och forska fram nya framställningsprocesser. En massa burkar och flaskor för drycker, förberedda salvor, drycker, pulver etc. är också bra att ha. Säkra (!) pyrotekniska effekter uppmuntras såvida eldningsförbud inte gäller, men detta måste kollas av med arrangörerna innan lajvet.


Tillgång till papper och penna är helt avgörande för en alkemist.

Alkemi


Att utföra alkemi är att tillverka olika produkter såsom drycker, salvor och temporärt magiska föremål. Det är dock mycket svårare att skapa ett föremål med temporärt magiska egenskaper än att göra ett trolldryck med samma effekt. Därför gör nästan inga alkemister tillfälligt magiska föremål.


Preparat


En preparat behöver inte vara en dryck eller något som förtärs. Det kan också vara krämer, örtomslag eller rökelser eller magiska föremål. Oavsett uppmanas alkemistspelaren att tänka på säkerhet och allergier.
Eftersom produkten helt ändrar karaktär när det är färdigt behöver (och bör) det man använder i lajvet inte innehålla någon av de ingredienser som finns i receptet, utan till exempel saft eller vanlig salva färgad med karamellfärg är helt i sin ordning.
En alkemisk produkt har ofta bieffekter. Ett sätt att minska biverkningarna från produkten är att betala lövjeristen för premiumingredienser.
De är också kraftigt beroendeframkallande – har en person blivit behandlad eller utsatt för samma typ av produkt flera gånger under kort tid är risken stor att bli beroende.
Alkemin har fem nivåer. Varje nivå är svårare att utföra, men har också större effekt. Det vanligaste är att använda nivå 2-produkter. Vill någon kosta på sig extra så tillverkar de nivå 3. Det är i extremfall som någon har råd att köpa nivå fyra och fem.

 1. Grundläggande alkemi – Milt sinnesförändrande effekt.
 2. Lätt alkemi – Starkt sinnesförändrande.
 3. Svår alkemi – Effekten är spelpåverkande.
 4. Avancerad alkemi – Denna nivån påverkar spelet i stor utsträckning.
 5. Fulländad alkemi – Det man skapar med fulländad alkemi blir en artefakt som kan användas flera gånger och/eller som kraftigt påverkar spelet över flera lajv. Se sektionen för artefakter.

Skapas helande produkter gäller den här skalan:

 1. Läker skadenivå 1. Förhindrar att det blir allvarligare, karaktären kommer inte dö. Läker småsår, stickor och liknande på 15 min.
 2. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning. Läker 1kp per 2 timmar. Återställer max 2kp.
 3. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning. Läker 1 kp per 30 minuter. Återställer max 3kp.
 4. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning. Läker 1 kp per 30 minuter. Återställer max 4kp.
 5. Läker skadenivå 2-3 och läker snittning. Stoppar blödning även efter snittning. Måste ges inom 1 min efter snitt. Övriga sår helas ögonblickligen.

Utifrån dessa nivåer skapar alkemisten recept och som sedan används för att göra färdiga produkter.
VIKTIGT! En alkemist kan aldrig tillverka något av högre nivå än vad man är. En alkemilärling kan alltså bara tillverka grundläggande alkemi, en gesäll lätt alkemi och så vidare.
Den färdiga produkten ska märkas med bytesrunan eller ett grönt band för att visa att det är stöldbegärligt. Det ska stå vad det är för typ av dryck, vilken nivå, effekt samt biverkning. Det ska även stå om det ofarligt att äta/dricka.


Recept

Alkemister arbetar efter olika recept. De är det viktigaste alkemisten äger. Recepten utgör alkemistens samlade kunskap och förmåga att tillverka olika preparat.
I receptet framgår först vilka ingredienser eller essenser som behövs. I traditionell alkemi skriver man ner ingredienser, exempelvis Näckrosrot, enhörningshorn eller torkade alvöron. Även om olika ingredienser innehåller olika essenser bryr sig inte en traditionell alkemist om det. Det gäller bara att få tag i rätt sak.
Experimentella alkemister skriver däremot ner vilka essenser som behövs. Exempelvis Liv, Död eller Natur. Essenserna kommer att utvinnas ur olika ingredienser, men det är ingredienserna essens som är det som antecknas i receptet, inte själva ingrediensen. Olika ingredienser kan innehålla samma essens och då kan man använda vilken som helst av dessa ingredienser när man tillverkar sitt preparat.
Recepten beskriver också de framställningsprocesser där ingredienser förädlas för att sedan tillverkas till den slutgiltiga produkten tillsammans med en katalysator av samma nivå som produkten kommer att ha.
Exempel på olika framställningsprocesser är koka, destillering, blanda, ugnsbaka, torka, filtrera, rena, förruttna, utsättas för magi, förvaras i mörker och dras genom hål i ett träd. Det finns otaliga andra tillverkningsprocesser och vi uppskattar påhittighet.
Före lajvet ska den som spelar en alkemist skicka in de recept de redan anser sig kunna. Spelaren kan också bli tilldelad vissa recept av spelledningen. Under lajvet kan nya recept också godkännas.


Recepten skall ha en skriftlig beskrivning. Utan beskrivning kommer det inte godkännas. Beskrivningen för receptet ska innehålla:

 • Nivå på alkemin
 • Vad som ska framställas. Alltså vad man vill ska hända
 • Vilka ingredienser eller essenser som behövs och nivåer dessa ska.
 • Tillverkningsprocesser och hur många medspelare som behövs. Att involvera fler är en bonus.
 • Eftersom katalysatorn som behövs hänger ihop med nivån, behöver man inte ange den.

Det uppskattas också om följande finns med:

 • Tankeprocessen kring val av essenser och tillverkningsprocess. Alltså, varför gör man det som man gör med det som används?
 • Det är också bra med fantasifulla och lite krångliga tillverkningsprocesser som leder till intressant lajvande. Symboliska handlingar är ofta bra.
 • Experimentell alkemister kan behöva ingredienser som inte behövs för sin essens, utan av andra orsaker. Exempelvis kan en kärleksbrygd behöva ha hår av den man ska bli kär i.
 • Det går också bra att föreslå biverkningar för traditionella recept.

För att få inspiration till ingredienserna och essenserna till ett recept kan alkemisten inspireras av exempelvis historiska källor och folktro.

Exempel på ett traditionellt recept – Hudkräm för Outsläcklig törst
Nivå 2 (kan tillverkas av gesäller och bättre), 6 poäng

Produkten är i form av en kräm. Den som får den på sig drabbas av en väldigt törst i en halvtimme.

Ingredienser: Tånaglar från jättar, Hönshjärna och albark. Det behövs också salt.

Tillverkning: Droppa försiktigt allt i en kittel och koka det i lite vatten så det inte bränns vid. Resultatet torkas och blandas med lämpligt fett och mer grovsalt till en kräm. Blandandet måste ske dagtid, gärna en varm dag, utomhus på en hög höjd och långt ifrån vatten.

Tankar: Jättar är kända för sin att dricka väldigt mycket. En hönshjärna behövs för dämpa tankeförmågan och albark vet alla gör både en törstig och dum i huvudet.

Tillverkningen är ganska enkel. Kokande och uttorkande är för att ingjuta bristen på vätska i produkten. Att man då gör den slutliga blandningen långt ifrån vatten är självklart.

Troligaste biverkningen är att man också får hunger eller att det kliar där salvan appliceras.

Exempel på ett experimentellt recept – Hudkräm för Outsläcklig törst

Nivå 2 (kan tillverkas av gesäller och bättre), 6 poäng

Produkten är i form av en kräm. Den som får den på sig drabbas av en väldigt törst i en halvtimme.

Ingredienser: Kropp nivå 3 (4 poäng) och Sinne nivå 2 (2 poäng). Det behövs också salt.
Tillverkning: Droppa försiktigt allt i en kittel och koka det i lite vatten så det inte bränns vid. Resultatet torkas och blandas med lämpligt fett och mer grovsalt till en kräm. Blandandet måste ske dagtid, gärna en varm dag, utomhus på en hög höjd och långt ifrån vatten.

Tankar: Huvudingrediensen måste naturligtvis ha med kropp att göra, eftersom det är kroppen som blir törstig. Men lite sinne behövs också, eftersom man ska luras tro att man är törstigare än man är. Tillverkningen är ganska enkel. Kokande och uttorkande är för att ingjuta bristen på vätska i produkten. Att man då gör den slutliga blandningen långt ifrån vatten är självklart.

Exempel på ett traditionellt recept – Helande Dryck
Nivå 2 (kan tillverkas av gesäller och bättre), 6 poäng

Drycken stoppar blödning och läker 1 kp per två timmar. Preparatet återställer max 2 kp

Ingredienser: Ormägg, Granskottsirap och Orchdrank.

Tillverkning: Koka Granskottssirapen och Orschdank i källvatten, låt avkoket koka ner till en koncentrerad vätska. Tillsätt ormägg och låt sjuda i fem minuter. Låt torka. Mal sedan det torkade preparatet, två varv medsols och ett varv motsols. Strö sedan i en klar vätska. När det har sjunkit strö katalysatorn i en cirkel runt den plats där runan var. Rör tre varv motsols.
När vätskan byter färg är den helande drycken klar.

Troligaste biverkningen är att såret kliar i trettio minuter efter att drycken har svalts.

Exempel på ett experimentellt recept – Helande Dryck
Nivå 2 (kan tillverkas av gesäller och bättre), 6 poäng

Drycken stoppar blödning och läker 1 kp per två timmar. Preparatet återställer max 2 kp

Ingredienser: Liv Nivå 3 (4 poäng) och Helig nivå 2 (2 poäng).

Tillverkning: Koka den bindande essensen i källvatten, låt avkoket koka ner till en koncentrerad vätska. Tillsätt livessensen och låt sjuda i fem minuter. Låt torka. Mal sedan torkade preparatet, två varv medsols och ett varv motsols. Strö sedan i en klar vätska. När det har sjunkit strö katalysatorn i en cirkel runt den plats där runan var. Rör tre varv motsols.
När vätskan byter färg är den helande drycken klar.

Krav på godkännande

Alla recept, produkter och magiska föremål som tillverkas under lajvet måste först godkännas av en mästeralkemist.
Recept som alkemisten anser sig kunna, måste också anmälas i god tid innan lajvet..
Först måste alla recept godkännas.För traditionell alkemi är det också nu som biverkningarna blir kända. Alla preparat som sedan tillverkas efter receptet får samma biverkan.

När sedan receptet använts för att tillverka något måste också det tillverkade preparatet godkännas. Då kollar vi mest att ingredienserna som används stämmer och verkligen finns, inklusive en katalysator av rätt nivå.
För experimentell alkemi är det i det här steget som biverkningen bestäms och skrivs i hemlighet ner.

När preparatet är godkänt får man en lapp där det står vad det är för typ av produkt, vilken nivå, effekt samt biverkan. För experimentella preparat kommer biverkan att vara dold tills dess preparatet ska användas. Det ska även stå om det ofarligt att äta/dricka.
När produkten är godkänd märks den också med bytesrunan eller ett grönt band för att visa att det är stöldbegärligt.

När man sedan använder preparatet läser man på lappen vad som gäller och för ett experimentellt preparat är det nu som biverkan blir känd. Lappen får absolut aldrig någonsin återanvändas.

Mästaralkemister

Mästaralkemist är en off-funktion som spelas av ett par personer på lajvet – dessa kommer att presenteras innan lajvstart.
Mästaralkemisterna kan godkänna både recept och den slutliga produkten för att de skall få användas på lajvet.
När en mästaralkemist godkänt något så märker hen det med sitt bomärke, vilket betyder att det är redo att användas. Mästaralkemisterna kan även besvara eventuella off-frågor som handlar om alkemi.

Ingredienser


Ingredienser är det man använder för att tillverka sina preparat. En hängiven alkemist har en stor samling av olika ingredienser. Ju större samling en alkemist har desto större möjlighet har denna att göra olika fantastiska skapelser. En alkemist är därför lite av en samlare när det kommer till ingredienser. Många har insett detta och att det finns mycket pengar att tjäna på att tillhandahålla ingredienser av olika slag. En sann samlare är aldrig riktigt nöjd och klartalkemister tenderar att ständigt söka efter nya spännande ingredienser, som de kan trumfa sina kollegor med eller spara pengar på
En ingrediens består av en eller flera essenser.
Vid tillverkning av en produkt väljer man ingredienser med rätt nivå enligt ett godkänt recept. För en experimentell alkemist går det att använda ingredienser med essens av högre nivå än nödvändigt. Att göra så kan leda till färre bieffekter.
Vid lajvstart får alkemisten ett antal ingredienser. Resten måste hen antingen byta sig till eller köpa från en lövjerist.
Ingredienserna delas också upp i fem nivåer. Nivån anger både hur sällsynt en ingrediensen är och hur verksam och potent den är. Av någon anledning är sällsynta ingredienser också mer verksamma och fungerar bättre.
Varje nivå av ingrediens ger ett antal poäng till receptens krav och har ett rekommenderat pris. Löjverister är sedan naturligtvis fria att ta vilket pris det vill.

NivåPoäng
nivå 11p
nivå 22p
nivå 34p
nivå 48p
nivå 520p
Katalysator nivå 1
Katalysator nivå 2
Katalysator nivå 3
Katalysator nivå 4
Katalysator nivå 5

Essenser


Essenser är väldigt viktiga för experimentella alkemister. Traditionella alkemister bryr sig i stort sett inte om dem.
Varje ingrediens har en eller flera essenser. En essens är en aspekt av verkligheten som kan påverkas av något som har just den essensen i sig.
Essenser visar alltså vad ingrediensen har för användningsområde. Givetvis kan alkemisten försöka använda en speciell ingrediens i något helt annat, men det blir mycket svårare och risken för bieffekter blir mycket stor, såvida inte alkemisten har en riktigt bra förklaring om hur alkemisten tänkt i frågan och vad som motiverar användandet av ingrediensen.
Lite längre ner finns en lathund med dom kända essenserna, men alkemiska forskare debatterar fortfarande om det kan finnas fler som man ännu inte upptäckt.
Alla essenser har sitt ursprung i ett av de fem elementen som hela verkligheten är uppbyggd av.
Varje essens har också en motsats. Det ställer till saker om man använder en essens som är motsatt till en essens som behövs i ett recept.

EssensMotsatsElement
LivDödAnde
DödLivAnde
NaturHeligAnde
HeligNaturAnde
VärmeKylaEld
SöndrandeRenandeEld
AttraktionMotståndskraftEld
FörändrandeBevarandeEld
KylaVärmeJord
KroppSinneJord
BinandeFrigörandeJord
BevarandeFörändrandejord
FrammanandeDämpandeLuft
SinneKroppLuft
FrigörandeBindandeLuft
NedbrytandeStärkandeLuft
StärkandeNedbrytandeVatten
DämpandeFrammanandeVatten
RenandeSöndrandeVatten
MotståndskraftAttraktionVatten


Katalysator


Detta är en speciell typ av ingrediens som aktiverar en produkts egenskaper. Utan katalysatorn fungerar inte receptet alls. Precis som vanliga ingredienser har katalysatorer fem nivåer av sällsynthet och effekt. För att skapa en produkt behövs en katalysator av minst samma nivå som produkten man vill skapa har.
Det går att använda en katalysator av högre nivå, men aldrig av lägre.
Katalysatorer har också essenser. Dessa spelar dock inte så stor roll, men att använda en katalysator med motsatt essens än receptets kan vara farligt.


Biverkningar

Nästan alla preparat får biverkningar när man använder dem.
Det förekommer också i sällsynta fall positiva biverkningar såsom extra KP eller skydd mot andra alkemiska produkter under en begränsad tid. Det händer dock nästan uteslutande för experimentell alkemister.
Biverkningar kan minskas genom att använda ingredienser som är kraftigare än vad den specifika nivån kräver.
Vilka biverkningarna är och hur länge de varar är i grunden omöjligt att förutse när man tillverkar en produkt. Bara Mästaralkemister kan avgöra vad som kommer att hända.

Krav på ingredienser för olika nivåer vid tillverkning


Här är kraven på vad som ska finnas i ett recept, hur biverkningarna blir och hur man påverkar biverkningar vid tillverkning.

NivåKravTillverknings
metod
BiverkningarBiverknings utveckling
12 p 
Katalysator nivå 1
1 metod15 minuterOm 2 poängsingrediens används kommer preparatet inte att ge biverkningar. 
26 p, minst en ingrediens värd 2 p 
Katalysator nivå 2
1 metod30 minuterOm 4 poängsingrediens används kommer preparatets biverkningar vara som för en nivå ett. Om 8 poängsingrediens används kommer preparatet inte ge biverkningar. 
Om hälften eller mer av ingredienserna kommer från en nivå lägre blir biverkningarna kraftigare. 
312 p, minst en ingrediens värd 4 p 
Katalysator nivå 3. 
2 metod1 timmeOm 8 poängsingrediens används kommer preparatet som för en nivå två. 
Om hälften eller mer av ingredienserna kommer från en nivå lägre blir biverkningarna kraftigare.
424 p, minst en ingrediens värd 8 p 
Katalysator nivå 4
3 metod2 timmarOm 20 poängsingrediens används kommer preparatet som för en nivå tre. 
Om hälften eller mer av ingredienserna kommer från en nivå lägre blir biverkningarna kraftigare.
560 p, minst en ingrediens värd 20 p 
Katalysator nivå 5. 
6 metod3 timmarOm preparatet enbart innehåller ingredienser med 20 poäng får preparatet inga biverkningar. 
Om hälften eller mer av ingredienserna kommer från en nivå lägre blir biverkningarna kraftigare.

Värre biverkningar håller på en timma extra per förvärring eller är av svårare art.
Man kan också råka ut för extra biverkningar av produkten. Får man det så minskar i regel tiden dom verkar istället.

Exempel


Tokiga Tyra Alkemist ska tillverka ett kräm från sitt experimentella recept för Outsläcklig törst (se ovan). En salva med nivå 2 som kräver essenserna Kropp nivå 3 (4 poäng) och Sinne nivå 2 (2 poäng), totalt 6 poäng.
Hon får tag i ett Albark (Kropp och Bindande, nivå 1, 1 poäng), Elefantbajs (Kropp och stärkande, nivå 2, 2 poäng), Vänderot (Dämpande och Kropp, nivå 1, 1 poäng) och Isvatten från Island (Sinne, nivå 3, 4 poäng).
Hon får också tag i Älvstoff som är en katalysator med nivå 2 som är precis vad hon behöver.

För kropp behöver hon 4 poäng och hon har totalt 1+1+2 poäng

För Sinne behöver hon 2 poäng. Hon har dock en ingrediens som är värd 4 poäng. Det är jättebra för då blir biverkningarna som för ett preparat av nivå ett.

Hon tillverkar sin salva och använder sitt älvstoff. Sedan tar hon med sig resultatet och ingredienserna till en ärkemagiker. Den kliar sig i huvudet ett tag och kommer fram till att salvan gör att den som utsätts för den får som biverkan att man förutom törst också känner hunger.

Tillfälligt magiska föremål


En alkemist kan med hjälp av en mycket skicklig hantverkare och gärna en magiker skapa ett magiskt föremål som kan användas ett fåtal gånger. Vanligen bara en gång. Det är dock betydligt svårare att få de magiska essenserna att fastna i föremål än i preparat, så den ökade svårighetsgraden gör att nästan inga alkemister ens försöker skapa magiska föremål. Framför allt gör aldrig traditionella alkemister det.
Information om önskat magiskt föremål skickas in skriftligen till arrangörerna precis som alla andra produkter.

Artefakter


Artefakter är mycket kraftfulla och har ofta makt att förändra stora delar av spelet.
Det krävs alltid fulländad alkemi och att alkemisten är en ärkealkemist. Det är mycket svårt att skapa en magisk artefakt och det tar väldigt lång tid. Det kommer antagligen att ta merparten av ett lajv och ofta längre
Ifall en alkemist vill skapa en artefakt behöver de tala med en arrangör. Om det godkänns kommer kraven vara en tillverkningsprocess, helst med en ritual, som ska involvera ett stort antal personer över mer än ett lajv och innehålla många ingredienser med hög nivå och flera katalysatorer.

Förstärka magiska ritualer


Alkemister och Magiker kan utföra mycket om de samarbetar.
Ifall en magiker lämnar in information om en ritual till arrangörerna och har involverat produkter från en alkemist ökar detta chansen att ritualen lyckas och får positiva effekter – det minskar även risken för negativa bieffekter. Produkten skall ha en tydlig relevans till ritualen och bör vara tillverkad av råvaror av extra hög kvalitet.

Riktpriser

Det här är vad vi rekommenderar att olika saker ska kosta i spelet. Varje försäljning är naturligtvis en förhandling och säljare är fria att sätta vilket pris det själva vill. Upptäcker en försäljare att de är ensamma om att sälja en efterfrågad produkt kan alla räkna med att priset skjuter i höjden.

NivåPris ingrediensPris KatalysatorPris Produkt
11-3 km5 km10 km och mer
26 km18 km36 km exklusive vinst
325 km75 km150 km exklusive vinst
4100 km300 km600 km exklusive vinst
5200-250 km1250 km2500 km exklusive vinst