Alkemi

I år kommer det göras en del förändringar i alkemisystemet och vi har inte hunnit sammanställa en bra text än men grunden är:

Är din karaktär ny inom alkemi är du lärling, har du studerat alkemi i evinnerlig tid är du fullärd. Alkemisystemet får i år fem nivåer. Som alkemist får du välja en uppsättning formler. Utifrån dessa skapar du recept och färdiga preparat. I formeln står vad som krävs gällande essenser och om det eventuellt krävs sociala ingredienser och katalysatorer. 

Gå i lära
Som alkemist kan du gå i lära hos en annan alkemist. Du måste då övertala en annan alkemist att dela med sig av sitt recept och låta dig närvara vid prepareringen. Därefter kan du genom experimentell alkemi göra om deras recept för att passa din stil som alkemist.

Experimentell alkemi
Alkemisten har möjlighet att lära sig tillverka nya preparat genom att testa sig fram. Alkemisten preparerar sitt preparat och kommer till Arr för att få det godkänt. Alkemisten måste skriftligt redovisa sitt recept med ingredienser, essenser och tillverkningsmetod. Utan att först gå i lära hos en annan alkemist är det svårare att framställa det önskade resultatet.

Alkemi är det vetenskapliga användandet av den magi som är lagrad i substanser av olika slag. En alkemists tänkande skiljer sig så fundamentalt från magikerns att det i stort sett inte går att vara alkemist och magiker. Det är också vanligt att alkemister och magiker har svårt att komma överens och samarbeta på grund av detta. Men bara för att det är svårt betyder det inte att det är omöjligt, båda har insett att det finns mycket att tjäna på att arbeta med sin motpart. Och medan magikern arbetar med det immateriella så ägnar sig alkemisten åt det materiella. Detta gör att nio av tio magiska artefakter är skapade genom alkemi. Det alkemister dock är kändast för är brygder och preparat av olika slag.

För att framställa ett alkemiskt preparat arbetar alkemisten efter olika recept och framställningsprocesser där ingredienser kokas, renas och förädlas för att sedan blandas ihop till den slutgiltiga produkten. Utomstående kallar ofta detta för en ritual men de flesta alkemister motsätter sig denna beskrivning då det är deras ögon är en vetenskaplig process de genomför.

Att spela alkemist

Generellt tillåter vi bara en alkemist per grupp. Om gruppen är stor och det finns andra goda argument kan dock fler tillåtas.

Alkemistens roll i spelet kan te sig lite undanskymd men en alkemist är så mycket mer än någon som framställer helande drycker inför bataljer och större strider, utan det är kanske en av de mest dynamiska rollerna i hela fiktionen.

För att kunna spela alkemist behövs en hel del props, men låt inte er skrämmas av detta. Det kan lösas relativt enkelt. Först och främst behövs utrustning för att kunna genomföra framställningsprocessen. Det kan vara allt från en enkel häxkittel till ett avancerat laboratorium med kolvar, brännare, provrör etc. För en alkemist är detta lika nödvändigt som en stav för en magiker.

Utöver framställningsutrustning underlättar det att ha ett antal recept. Den klassiska bilden av magikern med sin stora bok med magiska formler kommer egentligen av att vanligt folk har blandat ihop alkemister med magiker. Sedan behöver alkemisten en hel del fantasi för att improvisera och forska fram nya framställningsprocesser. En massa burkar och flaskor för preparat, förberedda salvor, drycker, pulver etc. är också bra att ha.

Krav från arrangörernas sida

Från arrangörernas sida har vi bara två krav: Props för framställningsprocessen och props för den färdiga produkten.

Utrustning för att framställa preparat kan vara enkel eller hur avancerad som helst, det är här alkemistens personlighet, tradition och kultur kan komma fram. Det andra kravet är props som representerar de alkemiska preparaten, och det är för att ni och era medspelare ska ha något att spela kring. Dessa props kan framställas eller blandas på plats men då krävs utrustning för detta (tex. flaskor, burkar mm.). En gedigen receptsamling kan vara trevligt att ha och bläddra i för att imponera på presumtiva kunder. Utöver detta måste ni också ha papper, penna och annan utrustning att märka preparaten med. Denna märkning ska rivas när preparatet används.

Alla preparat som ska godkännas måste ha en skriftlig beskrivning. Utan beskrivning kommer inte preparatet godkännas. Beskrivningen ska innehålla:

  • Vad som ska framställas
  • Vilka ingredienser som har använts (med typ och essens angivet)
  • Tillverkningsprocess och hur många medspelare som varit inblandade

Det uppskattas också om följande kan berättas om:

  • Tankeprocessen kring val av ingredienser och tillverkningsprocess
  • Om fler spelare engagerats i exempelvis införskaffandet av råvaror

Mästaralkemisten

När du efter mycket dramatiskt blandande och mixande med rätt valda ingredienser skapat ditt preparat och skrivit ner ovan nämnda information på en lapp och skapat ytterligare en lapp för märkning av det färdiga preparatet är det dags att få det godkänt för spel. Godkännandet får du av en mästaralkemist. De tittar på vad du har gjort för att tillverka preparatet, slår på en tabell för bieffekter etc. och sätter symbolen för godkänt på lappen för märkning och behåller din lapp med beskrivning. Sedan är du redo att ge hövdingen din kärleksdryck, smörja skadan med din läkande salva eller vad det är du nu har gjort för preparat.

I år är det planerat att vi ska ha två mästaralkemister i byn och två i skogen. En av varje ska vara relativt stationär. Allt för att göra processen så smidig som möjligt.

Ingredienser

Ett grundläggande krav för att skapa ett alkemiskt preparat är ingredienser. En hängiven alkemist har en stor samling av olika ingredienser. Ju större samling en alkemist har desto större möjlighet har denna att göra olika fantastiska skapelser. En alkemist är lite av naturen en samlare när det kommer till ingredienser. Många har insett detta och att det finns mycket pengar att tjäna på att tillhandahålla ingredienser av olika slag. En sann samlare är aldrig riktigt nöjd och alkemister tenderar att ständigt söka efter nya spännande ingredienser, som de kan trumfa sina kollegor med eller spara pengar på. Varje ingrediens har en essens som anger vad den kan användas till.

I spelet finns fyra sorters ingredienser; Fiktiv ingrediens, Social ingrediens, Katalysator och Kraftig katalysator. Dessa fungerar på olika sätt och är olika svårt att få tag på. Vilka typer av ingredienser du behöver för ett färdigt preparat beror på vilken typ av preparat du planerar att göra, vilket tas upp lite längre fram.

Fiktiv ingrediens

Denna typ av ingrediens märks med alkemirunan. Exempel: Jag behöver en lejontand. Jag bestämmer att jag har en lejontand. 

Fiktiv ingrediens – Denna typ av ingrediens märks med alkemirunan. Exempel: Jag behöver en lejontand. Jag bestämmer att jag har en lejontand. 

Social ingrediens

En ingrediens som du köpt eller på annat sätt involverat en eller flera andra spelare för att få tag på. Mängden involverade individer påverkar kvalitén på ingrediensen så håll reda på hur många du får med på detta livsviktiga uppdrag. Den sociala ingrediensen markeras med alkemirunan med en s runa i. Exempel: Fy bubblan! Jag behöver vättesnor till den här salvan. “Halvdan. Ta den här lilla pinnen och gå ut i skogen och leta upp en vätte. Jag behöver vättesnor. Helst grönt.” 

Katalysator

Katalysator – Denna typ av ingrediens ökar effekten eller tillför en egenskap till ett preparat. För att märka ut dessa ingredienser återanvänder vi den gamla alkemiska äventyrsrunan då det främst är genom äventyr ute i skogen eller i Dimmornas dal dessa finns. Exempel: “Mästar plashdushatar! Alven jag knivade har något som ser ut som stjärnpulver på sig.” 

Kraftig katalysator – En kraftig katalysator fungerar på samma sätt som en katalysatoringrediens men är kraftfullare. För att märka de kraftfulla katalysatorerna återanvänder vi runan för flerspelaringredienser, då det behövs flera spelare för att få tag på ingrediensen. De kan vara låsta av en barriär eller ligga på farliga platser. Exempel: Braerindriel suckade djupt. Hon var säker på att hon och hennes lärling skulle kunna få ner den magisk barriär som skyddade de självlysande svamparna som mästaralkemisten behövde. Men det skulle också väcka bergstrollet som låg och sov mitt i bland svamparna. Hon behövde hjälp av stammen. Många av de odödligas tunna led riskerade att dö denna natt.     

Essenser

Varje ingrediens har en eller flera essenser.

Dessa essenser visar vad ingrediensen traditionellt används och associeras med. Givetvis kan alkemisten försöka använda en speciell ingrediens i något helt annat, men det blir mycket svårare och risken för bieffekter blir mycket stor, såvida inte alkemisten har en riktigt bra förklaring om hur alkemisten tänkt i frågan och vad som motiverar användandet av ingrediensen. Till exempel fungerar malda människoben som har dödsessens väldigt dåligt till en kärleksdryck däremot skulle något med livsessens fungera bättre.

Att använda okända essenser

En stor del av alkemistens tid går till att leta och forska fram nya ingredienser, dels för att ha substitut när den riktiga ingrediensen saknas eller för att hitta något mer lämpligt än det som redan finns tillgängligt.

Forskning och experimenterande av detta slag brukar ta upp mycket av alkemisternas tid. Att använda en ingrediens med okänd essens är helt möjligt. Du måste då ange vad som använts och vad syftet med just denna ingrediens är, när du vänder sig till någon av mästaralkemisterna.

Alkemiska preparat och föremål – slutprodukten

Ett alkemiskt preparat är det vi kallar slutresultatet efter att alla ingredienser är blandade i avancerade och oerhört mystiska processer. Det är detta som ni sedan kan använda med fantastiska effekter. Kreativitet både när det gäller tillverkningsprocess och syfte är en bonus. En varning dock. Dessa fantastiska preparat kan ha bieffekter. De är också kraftigt beroendeframkallande, har man blivit behandlad eller utsatt för samma typ av preparat tre gånger så har man blivit beroende, med allt det innebär.

Ett preparat behöver inte vara en dryck eller något som förtärs. Det kan också vara krämer, örtomslag eller rökelser eller i vissa fall även ett föremål. Oavsett uppmanas alkemistspelaren att tänka på säkerhet och allergier. Bara för att det står jordnötter och kattpiss i receptet behöver det inte betyda att det rent fysiskt behöver finnas i. Man bör istället låtsas.

Alkemin har i vår fiktion fem nivåer som kräver olika kombinationer av ingredienstyper. De olika typerna är fiktiv ingrediens, social ingrediens, katalysator och kraftig katalysator (för mer information om dessa se ovan). Nivåerna på preparaten är grundläggande, lätt, svår, avancerad och fulländad. De fyra första är vad som normalt kan åstadkommas inom ett lajv medan nivån fulländad är något som används för att tillverka magiska artefakter med, vilket är något vi håller oerhört hårt på och som ifall vi godkänner idén kommer ske över flera lajv.

Grundläggande alkemi – För grundläggande alkemi krävs enbart fiktiva ingredienser och dess effekt är milt sinnesförändrande.

Lätt alkemi – För lätt alkemi krävs sociala ingredienser och dess effekt är starkt sinnesförändrande. En flerstegstillverkning eller flera ingredienser ger fördel.

Svår alkemi – För svår alkemi krävs enbart sociala ingredienser och minst en katalysator. Effekten är spelpåverkande. En flerstegstillverkning är ett krav och om fler än 5 individer är involverade ger det en fördel. Även flera ingredienser ger fördel.

Avancerad alkemi – Denna nivån påverkar spelet i stor utsträckning. För ett sådant preparat krävs minst sociala ingredienser, katalysator och en kraftig katalysator. En flerstegstillverkning som involverar minst 5 personer är ett krav. Om du lyckas involvera 7 personer ger det fördel. Även fler ingredienser ger fördel.

Fulländad alkemi – Det man skapar med fulländad alkemi blir ett permanent föremål som kan användas flera gånger och/eller som kraftigt påverkar spelet över flera lajv. Ska ett sådant föremål skapas ska man rådgöra med magi arr. först. Om det godkänns kommer kraven vara att det ska involvera ett stort antal personer över mer än ett lajv och innehålla flera sociala ingredienser, flera katalysatorer och minst två kraftiga katalysatorer (kanske fler).