Pengar och Handel

Information rörande förändringar och handelsstationer kommer.

Ekonomi

Som förra året kommer vi också det här året att ha en bank på lajvet. Där går det att sätta in och ta ut pengar. Man kommer också kunna ta lån om man behöver mer pengar. Inga pengar kommer att delas ut vid lajvets start, utan varje grupp kommer att ha ett konto på banken som man kan ta ut pengar från. 

Nytt för i år är att vi inför handel i lajvet. Varje grupp kommer att få ägarbevis till ett antal områden. Man kommer också att få ett antal råvaror man kan sälja och en lista med sådant man behöver köpa. Handeln kan ske direkt till en handelsbod som köper och säljer råvaror eller direkt mellan grupper om man vill kunna få bättre priser. Vissa saker kommer också att behövas fraktas mellan byn och ett par handelsstationer.

Efter lajvet kommer vi att summera hur mycket pengar varje grupp har kvar och hur handeln har gått. Det kommer att ligga till grund för hur rik gruppen kommer att få vara nästa år. Alla pengar och tillgångar måste alltså redovisas efter lajvet. Annars blir ni fattigare.

Pengar

Det finns tre sorters pengar, koppar, silver och guld. Ett guld är värt tio silver och ett silver är värt 10 koppar.

En normal månadslön för medelklass ligger strax över 10 silver. 

Exempel på löner:

  • Grovarbetare: 3 koppar/dag
  • Soldat: 4 koppar/dag
  • Befäl: 5 koppar/dag

Exempel på priser:

  • Ett mål mat på värdshus: 2 koppar
  • Ett svärd: 100 koppar
  • En häst: 500 koppar
  • Ett torp i Gladsheim: 500 koppar
  • En självförsörjande gård i Gladsheim: 2500 koppar
  • En släktgård med lite anseende: 15000 koppar

Detaljregler för handel

Varje grupp som inte är urfattiga kommer att sig tilldelat ett antal områden man äger. För skogsfolk är det revir man bevakar och för andra är det lagfarter på gårdar och annat. Lagfarter är värdehandlingar och kan stjälas. Ett revir kan man inte stjäla. 

Från varje område skapas det olika varor. Det kan vara exempelvis järnmalm, torkad fisk eller trälar. Dom varorna kan gruppen sälja, byta eller skänka bort. Dom går inte att stjäla!

För att det skall komma varor från området nästa år behöver man skaffa vissa saker till varje område. En del kanske man redan har, medans annat måste man köpa eller byta till sig. Man kan köpa och sälja allt i handelsbodarna, men vill man ha ett bättre pris så får man handla med andra grupper. Vid lajvets start får varje grupp alltså varor man har och en lista på saker man behöver. Områden kan också prospekteras. Då kan man hitta exempelvis myrmalm som kan göra området värdefullare. De som har roller som kan prospektera kommer att få regler för hur det går till.

Nyligen har byn skaffat sig en brygga i Nidaros. Man har också etablerat handel österut och en vattenväg söderut till Vänern och vidare ut till Kattegatt. För att varor ska kunna skickas dit och därifrån, måste dom fysiskt transporteras i lajvet vid tider som måste passas. Det kan vara både ansträngande och kanske farligt men också väldigt lönsamt. 

Reglerna för eventuella transporter delas ut strax före tillfället för transporten.