Pengar och Handel

I Gladsheim finns en bank. Där går det att sätta in och ta ut pengar. Nya grupper får pengar vid lajvstart och återkommande grupper har sina pengar insatta på konton.

Handeln är lagd på gruppnivå. Varje grupp får handelsvaror utdelade vid lajvstart. Grupperna får också information om vad gruppen behöver ha för handelsvaror för att antingen behålla sin ekonomiska nivå eller för att gå upp en nivå. Handeln kan ske direkt till en handelsbod som köper och säljer råvaror eller direkt mellan grupper om man vill kunna få bättre priser. Det är inte säkert att det kommer att få tag på alla handelsvaror i byn eller i skogen. Handelsvaror går inte att stjäla.

Efter lajvet räknar vi hur mycket pengar varje grupp har och hur handeln har gått. Det kommer att ligga till grund för hur rik gruppen kommer att vara nästa år. Alla pengar och tillgångar måste alltså redovisas efter lajvet. Annars blir ni fattigare.

Pengar

Det finns tre sorters pengar, koppar, silver och guld. Ett guld är värt tio silver och ett silver är värt 10 koppar.

En normal månadslön för medelklass ligger strax över 10 silver. 

Exempel på löner:

  • Grovarbetare: 3 koppar/dag
  • Soldat: 4 koppar/dag
  • Befäl: 5 koppar/dag

Exempel på priser:

  • Ett mål mat på värdshus: 2 koppar
  • Ett svärd: 100 koppar
  • En häst: 500 koppar
  • Ett torp i Gladsheim: 500 koppar
  • En självförsörjande gård i Gladsheim: 2500 koppar
  • En släktgård med lite anseende: 15000 koppar