Praktiskt

Kostnad

0-6 år, gratis. Eventuell matavgift 50 kr.
7-14 år, deltagaravgift 225 kr. Eventuell matavgift 175 kr.
15 år och upp, deltagaravgift 450kr. Eventuell matavgift 350 kr. Se mer under Anmälan.

Boende

Husägare har förtur till sina hus om de anmäler sitt intresse innan 1 april. Därefter kommer resterande hus fördelas på de deltagare som har anmält intresse av att bo i hus. Vi kan inte garantera att alla som anmäler intresse för att bo i hus kommer kunna göra det. Därför är det bra att ha en reservplan – boende i in-tält eller på offen, där moderna tält är ok eftersom det är utanför spelområdet.

Att bo i byn kommer även betyda att du ska ha en anledning att bo just i byn. Välj karaktär som passar med din önskan om boende.

Eget boende i paviljong vikingatält är godkänt, även i byn. Har ni ett grönt militärtält kan ni ha det i skogen, men inte i byn. Moderna tält får användas på off-området.

Offen

Området där man får gå ur karaktär samt ha off-lajv läger, exempelvis vanliga tält, kallas offen. Offen ligger Den ligger strax efter att du kommer in på området. Det är inte tillåtet att parkera bredvid offen, förutom för arrangörer. Det finns både dass och vattencisterner på offen.

Hus i byn

Boendet är mycket simpelt! Stugorna är inte fria från drag eller isolerade. Det finns inte el, vatten, eldstäder och liknande i husen. Det är springor och glipor i väggarna.

Det är inte tillåtet att spika i husen, vaken ute eller inne. Huset ska städas innan ni lämnar det. Möblerna ska vara där de stod när ni kom. Låt skålar, lyktor och liknande vara i huset och lämna inte kvar saker.

Lägerplatser

Det finns flera lägerplatser runt om i skogen.

Vid incheck blir ni tilldelade en lägerplats om det inte meddelats tidigare.

Mat och dryck

I år serveras det mat i Värdshuset i byn och på Skogskrogen. Om du vill ha mat så anger du det i din anmälan. Maten kostar 300 kr för 15 år och upp, 150 kr för 7-14 och 50 kr för 0-6 år utöver anmälningsavgiften, och det innebär att du får frukost, lunch och middag på torsdag, fredag och lördag, samt frukost på söndag. Ta gärna med egna skålar, bägare och bestick att äta från. Diska gör du vid Värdshuset respektive Skogskrogen.

Det går åt mycket energi och vätska under lajv! Ta gärna med mellanmål som torkad frukt, bär, bröd och annat att tugga på! Men kom ihåg att inte ta med nötter då det kan vara andra deltagare som är allergiska.

För den som vill går det att laga egen mat på eldstäderna. Det finns flera eldstäder i byn och vid flera lägerplatser utanför byn. Det är bara i dessa man får elda. Förutsättningen är förstås att inte eldningsförbud.

Dricksvatten hämtas i byns brunn.

Barn och ungdomar

Läs mer om barn och ungdomar här.

Området och transport

Lajvet är i lajvbyn Berghem, och dess kringliggande natur. Byn ligger precis vid Basseberg, utanför Skillingaryd i Småland. Karta på hitta.se som visar var byn ligger finns här.

GPS koordinater:
WGS 84:N 57° 28.184′, E 13° 56.265′
WGS 84 – decimal:57.46973, 13.93774
RT90:6373134, 1387951
SWEREF99:6370174, 436287

Kollektivtrafik och skjuts från/till Skillingaryd

Åker du kollektivtrafik till Skillingaryd och behöver skjuts till byn bör du anmäla detta så snart som möjligt. Vet du det redan när du gör din anmälan så kan du fylla i det där. Skjuts från Skillingaryd avgår därifrån senast klockan 18.00 på onsdagen (det obligatoriska informationsmötet är klockan 20.00). Skjuts till Skillingaryd åker tidigast klockan 13.00 på söndagen. 

Bil och parkering

Av- och pålastning måste ske så fort som möjligt eftersom det är många deltagare. Det kommer bli kö, så var beredd på att vänta och lyssna på våra duktiga funktionärer!

Bilar måste parkeras på off-parkeringen under lajvet. All annan plats i anslutning till området är av säkerhetsskäl reserverad. Parkeringen ligger vid Kyllås skidbacke, parkeringsfunktionärer hjälper dig att hitta dit. Sedan går det skytelbil tillbaka till lajvområdet. Det är förbjudet att parkera vid offen, på grund av brandsäkerhet och sjuktransport, övrigt utrymme är reserverat för arrangörer.

Buss

Om ni ska köra buss till området måste arrangörerna informeras om detta. Mejla så fort ni vet till doh@berghemsvanner.se.

Trygghet

Trygghetsvärdar finns på lajvet. Du kan alltid gå till dem om du känner dig otrygg eller behöver stöd. Du säger då att ”du vill tala med Tryggve”. Mer information finns i undermenyn Trygghet och likabehandling.

Information om var du hittar Tryggve kommer.

Hitta arrangörer/Arrvid

Information om var det kommer finnas arr-hus och arr-tält kommer.

Det är i första hand hit du går för att komma i kontakt med arrangör. Trygghetsvärd och sjukvårdsansvarig kommer också finnas här. Arrangörshuset kommer ha öppet mellan tidig morgon till sen kväll. På nätterna finns möjlighet att ta kontakt med arrangörer vid akuta fall, exempelvis skarp skada, skarp eld och otrygghet.

Arr-runan

Arrhuset och arrangörstältet är den enda platserna, förutom dassen och värdshuset, som är fredade från saker som attacker, våldsgästning, etc. De kommer att ha en flagg med arr-runan på för att enklare hittas.

Arrangörernas karaktärer  är både in och off – interagera gärna med dem, men de åtnjuter även en sorts off-status där de kan kasta arr-magi utan att använda sig av redskap, för att kunna vara arrangör obehindrat.

Alkohol och rökning

Rökning är tillåtet även in-lajv. Använd gärna en pipa som ser passande ut. Tobak ska också förvaras på ett snyggt sätt. Cigaretter är inte tillåtna, ska du röka cigaretter så får du göra det på offen.

Alkohol är strängt förbjudet på lajvet. Ingen alkohol får finnas på området då det råder alkoholförbud. Detta gäller även på offen och det är helt alkoholfritt på lajvet från och med onsdag. Bryter någon mot alkoholförbudet riskerar både individen och gruppen att bli hemskickad och portad från kommande lajv. Exempelvis är lättöl inte tillåtet, men helt alkoholfria varianter är tillåtet.

Boendefrid och nattlajvande

Det råder ingen generell läger-, hus- eller tältfrid på Domen över Hjorvard, förutom på offen. Detta innebär att man kan gå in i läger, hus och tält fritt under lajvets gång.

Om ni vill vara med och nattlajva och är med på att bli väckt så föreslår vi i arr-gruppen att ni sätter en elektrisk lykta utanför tältet eller huset. Om det inte är en tänd elektrisk lykta utanför ska medlajvarna respektera att folk sover i huset/tältet och att man bör vara tyst och lågmäld.

Djur

Det råder djurförbud på lajvet. Om man för någon anledning måste ha med sig sitt djur på offen, så får man kontakta arr så diskuterar vi just ditt fall. Har du assistansdjur så kontakta arr i förväg.

Eld

Enbart godkända eldstäder får användas. Elden får inte lämnas utan där skall alltid finnas eldvakt. Ni får inte gräva nya eldstäder men ni får göra en eldstad med eldfat och sten under, men denna måste godkännas av arr innan den används. Det ska alltid finnas tillgång till en hink med grus eller vatten för att snabbt kunna släcka en eld. Det gäller även tidsenliga lampor eller ljus, de får aldrig lämnas obevakade, se även till att de är stabila och inte riskerar att välta.

Om en faktisk eld sprider sig så ska du skrika ”skarp eld”, och alla ska då samlas på vändplanen vid dassen snarast.

Fredade områden

Arrhuset/Arrvids hus och arrtältet (kommer vara markerade), dassen, brunnen, skogskrogen och värdshuset är fredade områden. Detta innebär att man inte får strida där, eftersom de fyller en viktig offlajv-funktion.

Kränkningar

Vi drar en tydlig linje mellan att kränka någon baserat på in-attribut, och off-attribut. Den förstnämnda är tillåten, och kan handla om saker som politisk eller social status, familj och ätt, religion, händelser under lajvet, nationalitet, in-lajv egenskaper såsom girighet, hederslöshet, och så vidare. Off-attribut, exempelvis utseende, hudfärg, könsidentitet eller sexuell läggning, är absolut inte tillåtet att kränka någon på. En bra riktlinje är att du ska respektera deltagaren, men inte nödvändigtvis karaktären. Mer information finns i undermenyn ”Trygghet och likabehandling”.

Lajvade händelser

Det som händer in-lajv har hänt in-lajv. Detta innebär att du inte får ignorera att händelser har skett. Om du anser att ett regelbrott har skett som har påverkat spelet så måste du ta upp detta med arrangör och vederbörande off innan du gör något. Annars gäller allt spelat spel. Det är mycket roligare för alla på lajvet.

Området

Du får bada i bäcken, men enbart använda schampo och tvålar märkta med Bra MIljöval eller Svanen. Du får inte hugga ner levande träd, buskar och liknande, inte heller spika i dem. Använd rep och snöre om något måste fästas. Dina behov utför du enbart på dassen. Respektera området och lämna det alltid i samma, eller bättre, skick än när du kom dit.

Regelbrott

Vad som misstänks vara regelbrott ska alltid först tas upp med personen eller personerna ifråga, då det kan handla om ett missförstånd. Försök då ta denne åt sidan och säg ”off” för att försäkra hen om att det handlar om off-snack. Om det visar sig att regelbrott fortfarande verkar ha skett så ska arrangör inblandas. Beroende på omständigheterna så kan den som är skyldig till regelbrott bli varnad eller avvisad från lajvet.

Skyddade namn – Arrvid och Tryggve

Skyddade namn är namn som lajvet har reserverat, och är därför inte tillgängliga för spelares karaktärer. Arrvid är ett namn som off betyder arrangör, medan Tryggve betyder trygghetssituation- eller värd.

Strid (länk)

Skador

Om en allvarlig skada sker på riktigt så ska man ropa ”skarp skada”. Då går de som är involverade i scenen off. Vi har tillgång till sjuktransport, och även sjukvårdsansvariga personer (som kommer att visa sig på det obligatoriska mötet innan lajvet). Om det handlar om lindrigare skador så bör detta skötas diskret. Tänk för övrigt på att ha med dig egen medicin, huvudvärkstabletter, vätskeersättning, allergimediciner, plåster och liknande.

Utrustningskrav

Domen över Hjorvard är ett lågkravslajv. Vad detta innebär kan vara svårt att sätta fingret på helt, men enkelt förklarat så ber vi deltagare använda sunt förnuft när det kommer till val av utrustning. Vi kommer aldrig kräva att du ska ha spetskunskaper kring tidsenliga stygn, tidsintervall för olika kläd- och vapenstilar, hur man säger saker korrekt för tidsperioden vad gäller slang, etc. Vi uppmanar er däremot att försöka tänka er att det ni använder skulle kunna platsa på scen i Sagan om Ringen, the Hobbit, Game of Thrones, Vikings – inte vad gäller kvalitet, utan den känsla av tid och/eller magi som föremålen ingjuter.