Symboler och märkningar

Det finns en hel del symboler och märkningar som är bra att hålla reda på. Det gäller både metasymboler (symboler som är till för oss spelare men som inte finns i fiktionen) och symboler som förekommer i fiktionen.

Off-runan

Denna symbol är till för att markera något som innehåller sådant som inte finns i fiktionen. Saken som är markerad med off-runan ska alltså ignoreras som om det inte existerade i lajvet. Mediciner och andra viktiga artiklar kan vara bra att ha i en påse, kista eller liknande som är markerad med symbolen. Det som är märkt mad off-runan får absolut inte stjälas. Dock är det förbjudet att placera föremål som är en del av fiktionen under off-runan.

Arrangörerna och trygghetsvärdarna kommer också att märka de tält och hus de använder med denna symbol när något viktigt som inte berör fiktionen diskuteras. Då ska arrangörerna inte störas såvida det inte gäller akutfall så som skarp skada eller liknande.  

Arrangörsrunan

Arrangörsrunan används för att märka ut var det går att få tag på arrangörer. De hus och tält där du kan träffa arrangörerna är utmärkt med denna symbol.

Magirunan och blått band

Magirunan har ett komplement i form av blå bandmärkning. Alla magistavar och magiska musikinstrument ska vara synligt märkta med magirunan och ett blått band. De som har rasförmågor måste ha magirunan på handen eller handleden. Skriftrullar för magi kan också vara märkta med ett blått band. Både runan och banden är metasymboler. En magisk stav ser därför ut som en vanlig stav för de som inte har magisk syn. Magistavar och skriftrullar får stjälas, men inte musikinstrumenten.

Artefakter

Artefaktrunan pryder samtliga artefakter så att dessa blir lätta att identifiera. Det är enbart arrangörerna som får märka ett föremål med denna symbol. Även artefaktrunan är en metasymbol. Allt märkt med artefaktrunan får stjälas och säljas.

Bytesrunan och grönt band

Föremål märkta med bytesrunan eller ett grönt band är stöldbegärliga.

Vidskeplighetsmärkning

Rödvit bandmärkning.

Arvegods

Arvegods är märkta med ett lila band.