Läka skador

Det finns olika metoder för att hantera skador.

Bandage av kamrat. Ett bandage är effektivt mot skadenivå 1. Ett bandage förhindrar att skadan blir allvarligare och karaktären kommer inte dö. Bandage läker småsår.

Behandling av läkekunnig/fältskär. Läker skadenivå 2 på två timmar. Läker skadenivå 3 på fyra timmar.
Läs mer HÄR om vad en läkekunnig/fältskär kan göra.

Alkemi.

 • Helande nivå 1 läker skadenivå 1. Förhindrar att det blir allvarligare, karaktären kommer inte dö. Läker småsår, stickor och liknande på 15 min.
 • Helande nivå 2. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning. Läker 1kp per 2 timmar. Återställer max 2kp.
 • Helande nivå 3. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning. Läker 1 kp per 30 minuter. Återställer max 3kp.
 • Helande nivå 4. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning. Läker 1 kp per 30 minuter. Återställer max 4kp.
 • Helande nivå 3. Läker skadenivå 2-3 och läker snittning. Stoppar blödning även efter snittning måste ges inom 1 min efter snitt. Övriga sår helas ögonblickligen.

Magi

 • Helande nivå 1. Läker skadenivå 1. Förhindrar att det blir allvarligare, karaktären kommer inte dö. Läker småsår, stickor och liknande på 15 minuter. Lärlingen måste vila omgående i 5 minuter.
 • Helande nivå 2. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning.Kan hela en person, skadorna läker 1kp/5min magikern måste koncentrera sig under hela läkningsprocessen.Beroende på hur mycket skada personen tål tar det olika mycket kraft från magikern. Magikern måste vila omgående i 10 minuter per återställd kp.
 • Helande nivå 3. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning.Kan hela en person helt, skadorna läker 1kp/2min magikern måste koncentrera sig under hela läkningsprocessen.Beroende på hur mycket skada personen tål tar det olika mycket kraft från magikern. Magikern måste vila i 10 minuter per återställd kp om vilan sker omgående. Vilan kan skjutas upp en gång och en ny besvärjelse kastas direkt efter så måste magikern vila 20 min/kp. 
 • Helande nivå 4. Läker skadenivå 2-3. Stoppar blödning.Kan hela upp till tre personer samtidigt, skadorna läker 1kp/2min magikern måste koncentrera sig under hela läkningsprocessen.Beroende på hur mycket skada personen tål tar det olika mycket kraft från magikern. Magikern måste vila i 5 minuter per återställd kp om vilan sker omgående.  Vilan kan skjutas upp en gång och en ny besvärjelse kastas direkt efter så måste magikern vila 10 min/kp. 
 • Helande nivå 5. Läker skadenivå 2-3 och helar snittning. Stoppar blödning. även från snittning om besvärjelsen kastas inom 1 min.Kan hela upp till fem personer samtidigt, skadorna läker 1kp/1min magikern måste koncentrera sig under hela läkningsprocessen.Beroende på hur mycket skada personen tål tar det olika mycket kraft från magikern. Magikern måste vila i 5 minuter per återställd kp om vilan sker omgående.  Vilan kan skjutas upp två gånger och en ny besvärjelse kastas direkt efter så måste magikern vila 10 min/kp. 

Religionsmagi.

 • Helande ritual nivå 1. Läker skadenivå 1. Handpåläggning: Förhindrar att det blir allvarligare, karaktären kommer inte dö. Läker småsår, stickor och liknande på 15 minuter
 • Helande ritual nivå 2. Läker sjukdommar. Handpåläggning:Botar/skapar vanliga sjukdomar tex. pest
 • Helande ritual nivå 3. Läker skadenivå 2-3. Handpåläggning: Stoppar blödning.Kan hela en person, skadorna läker 1kp/5min. Den religiösa ledaren måste be under hela läkningsprocessen.
 • Helande ritual nivå 4. Läker magiska sjukdommar. Handpåläggning:Botar/skapar magiska sjukdomar tex. lykantropi.
 • Helande ritual nivå 5. Läker skadenivå död. Återuppväcker en död karaktär. Kräver en avancerad ritual och får bara utföras efter godkännande för arrangörer.

Skadenivåer

Nivå 1: sårad

 • Kommer från orena träffar. Bör spelas på som irriterande, men har ingen effekt i spelet, vilket innebär att du kan ta hur många som helst utan att bli nedgjord.
 • Behöver ses över efter striden, men inte av läkekunnig.
 • Exempel på orena träffar: en pil som nuddar vid dig men fortsätter flyga relativt rakt, ett svärdshugg som rispar din axel men också fortsätter i sin sving.

Nivå 2: skadad

 • Efter en träff på arm eller ben.
 • Den träffade kroppsdelen är obrukbar tills den har setts över av en läkekunnig karaktär.
 • Om din karaktär är en tränad krigare klarar du av att fortsätta strida.
 • Om man inte anlägger bandage inom 30 min efter stridens slut förvärras skadan till nivå 3.

Nivå 3: nedgjord

 • Efter en träff på bålen, eller en andra träff på arm eller ben.
 • Du måste lägga dig ned och spela mycket skadad, och du kan inte längre delta i striden.
 • Karaktären riskerar att dö om hen inte ses över av en läkekunnig karaktär inom 30 minuter.
 • Om du inte får någon hjälp på 30 minuter så måste du gå till arr, där det avgörs om din karaktär är död eller inte.
 • Är du i byn eller ett läger i skogen kan du inte göra något alls, men om du är ute i skogen kan du krypa eller halta dig tillbaka till byn eller ditt läger där du faller ihop efter kraftansträngningen.
 • Respektera nedgjorda karaktärers rätt att hämta sig – stanna inte vid slagfältet för att vänta ut 30-minuters timern eller för att hindra karaktärer från att söka hjälp, utan lämna slagfältet så snabbt som möjligt!