Historia

Här tänker vi skriva ned händelser sedan föregående lajv. Vi är inte färdiga med att sammanställa det ännu, och vi uppmuntrar er alla som var på föregående lajv (kvittar hur långt bak) att skicka in information som saknas här under, så att vi kan komplettera och permanent komma ihåg alla episka händelser!

Domen över Hjorvard 2019 – Dimmornas dal

 • Skogens hjärta blev lagat och är nu i händerna på skogsfolken.
 • Zimone Svartalfen, förrädaren valde att återvända till Hel och trollbloden.
 • En hövding valdes till byn och byn valde att kasta ut völvan från Uppsala.
 • Dale blev dräpt och hans kropp splittrad och ivägforslad till olika delar av riket.
 • Glömskans förbannelse blev bruten och man fick tillbaka sina minnen.
 • Många kristna blev dräpta när trollbloden intog byn och genomförde en ond ritual i kyrkan.
 • Mörkerväktarna visade en annan sida och har lämnat byn för skogen.

Stämningstext 2019

Domen över Hjorvard 2018

 • En portal till Hels rike öppnades i byn och svartalfer marscherade in där och lyckades genomföra en ritual.
 • Genom en gemensam kraftansträngning från Gladsmarks invånare så stängdes porten till Hels och dödens rike.
 • Dale återvände till byn och ställde upp i hövdingavalet.
 • Ett byråd valdes istället för hövding och en ny era började i byn.
 • Trollbloden i skogarna runt om Gladsheim ökade i styrka och visade sin makt för byn och området.
 • Zimone, svartalfernas diplomat, vände svartalferna och Hel ryggen och konverterade till kristendomen.
 • Hels ask blev sammanfogad av trollbloden, med tvingad hjälp från Zimone.
 • Skogens Hjärta blev förstört.

Domen över Hjorvard 2017 – Norrsken

 • Kristna grupper kom i mängder till Gladsheim då prinsessan av Norge, Silje Haraldsdotter, lyckades ta över kontrollen vid ett andra slaget om Gladsheim.
 • Detta gillades inte av alla bybor och inte heller av klaner och varelser bosatta runt om byn.
 • Asaguden Hel manifesterades i byn och rykten gick om att Oden hade synts i skogarna. Detta tolkades av flera som dåliga omen.
 • De asatroende, en nomadisk klan från norr och trollbloden i Gladsmark gjorde ett blodigt slut på det kristna styret.
 • Den nomadiska klanen försökte ta över styret av byn, men misslyckades då de asatroende slog tillbaka.
 • Den Norska Prinsessan Silje Haraldsdotter dräptes av lönnmördare och mördaren kom undan.

Domen över Hjorvard 2016

 • En demon spred sjukdom och galenskap i byn. Hövding Ramn av Skallagrim brände ner kyrkan då demonen uppenbarade sig där,  och många dog som följd.
 • Norska prinsessan försökte ta över styret från hövding Ramn och Skallagrimmarna i det som nu kallas ”första slaget om Gladsheim”, med hjälp av sin hird Blodshjärta men även allierade  bakom linjerna i form av Dalehirden. Hon misslyckades, och Ramn och hans allierade (bl.a hus Gyllenapel) drev tillbaka angreppet.

Domen över Hjorvard 2015 – Templet

 • Ett under året utlyst hövdingaval nådde sin kulmen, där Ramn av Skallagrim blev utsedd till hövding efter en rad utmaningar där varje hövdingakandidat var tvungen att visa vad hen, och sin hird, gick för.
 • Beställaren, den person som hade låtit uppföra ett tempel i byn samt utlyst hövdingavalet (utan större protester), avslöjade sig som en utsänd från norska kronan.
 • Då Ramn öppet utmanades av hövdingapretendenten Eric Dale om huruvida han kunde anses vara självständig, utropades ett personval på plats, där Ramn med betydande marginal vann valet.