Strid & Skador

Workshop

Observera att från och med lajvet 2024 kommer det att vara obligatoriskt att närvara på stridsworkshoppen på onsdagen för att få spela en stridande roll. Detta är för att öka säkerheten hos deltagarna och se till att alla har det så roligt som möjligt utan skador!

Träffar

Tänk på att slag och pilar som inte gör dig nedgjord, eller exempelvis tar i rustning, säkerligen orsakar en hel del smärta för din karaktär. Tänk därför på att spela på smärtan, så att du höjer stämningen på striden och gör upplevelsen så mycket häftigare.

 • Alla attacker med boffervapen görs utan avsikt att skada personen.
 • Rikta inte attacker mot huvud eller kön!
 • Enbart välmarkerade träffar räknas. Detta innebär att motståndaren tydligt ska märka av träffen. Om vapnet exempelvis studsar av en sköld eller enbart tar i kläderna innan det träffar räknas det inte som en träff. En bra riktlinje är att om träffen känns så är den ren, och ska räknas.

Rustning

Skyddar enbart där de täcker. När extra skydd är förbrukat så tar bäraren skada som vanligt. Endast synlig rustning räknas, vilket innebär att exempelvis en gambeson under en plåtrustning inte ger 2 extra träffar, utan följer istället enbart reglerna för det övre lagret, i detta fallet tung rustning (plåt).

Lätt: 

 • Exempel: vadderade jackor (gambesoner), större läderdetaljer
 • Bäraren tål 1 extra träff från kastvapen.

Medeltung:

 • Exempel: ringbrynja, läderrustning, fjällpansar i metall, ring-/metallförstärkt läder, lättare plåtrustningar (ex. jack-chains, enkla splintade rustningsdetaljer)
 • Bäraren tål 1 extra träff från ett vapen, oavsett typ.

Tung rustning:

 • Exempel: helt överlappande lameller, täta splints, plattor av Visby-typ, ren plåtrustning
 • Bäraren är immun mot träffar från enhandsvapen, kastvapen och projektilvapen.
 • Bäraren tål 1 extra träff från tvåhandsvapen. Därefter försvinner immuniteten mot enhandsvapen, kastvapen och projektilvapen, som då kan göra skada igen.

Hjälm:

 • Bäraren är immun mot knockning.
 • Bäraren tål 1 extra träff från ett vapen, oavsett typ, och oavsett var träffen är.

Sköld:

 • Ska ha vadderade kanter.
 • Får inte brukas offensivt (knuffar, attacker) såvida det inte handlar om helvadderade boffersköldar.
 • Får inte vara större än din kroppslängd minus 1 meter. (Droppsköldar får sträcka sig från axel till knä.)

Vapen

Enbart boffervapen får användas i strid, och dessa måste godkännas av vapenkontrollant innan lajvet. Man får enbart stöta med vapen som har stötspets. Vapen har 15-årsgräns.

Enhandsvapen:

 • Krossvapen, spjut, svärd, yxor och liknande som avses för enhandsbruk.
 • Även tvåhandsspjut räknas hit.

Kastvapen:

 • Vapen som avses kastas med handkraft.
 • Ska antingen vara utan stomme, eller vara så pass lätta att de inte utgör någon större fara vid kast.

Projektilvapen:

 • Armborst och pilbågar.
 • Projektiler ska helst ha kolfiberskaft.
 • Får ej överskrida 35 pound i dragkraft!

Tvåhandsvapen:

 • Hillebarder, glaver, tvåhandssvärd och andra större vapen som avses för tvåhandsbruk.
 • Räknas vid stick som enhandsvapen.

Skador

Nivå 1: sårad

 • Kommer från orena träffar. Bör spelas på som irriterande, men har ingen effekt i spelet, vilket innebär att du kan ta hur många som helst utan att bli nedgjord.
 • Behöver ses över efter striden, men inte av läkekunnig.
 • Exempel på orena träffar: en pil som nuddar vid dig men fortsätter flyga relativt rakt, ett svärdshugg som rispar din axel men också fortsätter i sin sving.

Nivå 2: skadad

 • Efter en träff på arm eller ben.
 • Den träffade kroppsdelen är obrukbar tills den har setts över av en läkekunnig karaktär.
 • Om din karaktär är en tränad krigare klarar du av att fortsätta strida.
 • Om man inte anlägger bandage inom 30 min efter stridens slut förvärras skadan till nivå 3.

Nivå 3: nedgjord

 • Efter en träff på bålen, eller en andra träff på arm eller ben.
 • Du måste lägga dig ned och spela mycket skadad, och du kan inte längre delta i striden.
 • Karaktären riskerar att dö om hen inte ses över av en läkekunnig karaktär inom 30 minuter.
 • Om du inte får någon hjälp på 30 minuter så måste du gå till arr, där det avgörs om din karaktär är död eller inte.
 • Är du i byn eller ett läger i skogen kan du inte göra något alls, men om du är ute i skogen kan du krypa eller halta dig tillbaka till byn eller ditt läger där du faller ihop efter kraftansträngningen.
 • Respektera nedgjorda karaktärers rätt att hämta sig – stanna inte vid slagfältet för att vänta ut 30-minuters timern eller för att hindra karaktärer från att söka hjälp, utan lämna slagfältet så snabbt som möjligt!

Läkning:

Utan någon hjälp så läker du inte på hela lajvet. Du förväntas spela på din skada, och dess nivå (2 eller 3), hela lajvet.

Läs mer här: Läka skador.

Knockning:

För att knocka någon ska du ta dig obemärkt upp bakom ryggen på personen, lägga ditt vapen eller en knuten näve på personens axel och säga knock (uttalas ”nock”). Personen ifråga är då avsvimmad tills du är färdig med det du ska göra, plus 5 minuter. Efteråt har den drabbade inget minne av händelsen, men svår huvudvärk.

 • Hjälm ger immunitet mot knockning.

Snittning:

För att snitta någon lägger du ett eggvapen på personens axel, eller om personen ligger på rygg, dess bringa och säger snitt. Den som blir snittad börjar omedelbart att föra en massa oväsen (gurgla, slå i väggar och annat) i ca 1 min och är sedan nedgjord (skadenivå 3), och lyder under samma regler som om hen vore nedgjord i strid och det redan har gått 30 min. Uppsök arr, både den som snittade och den som blev snittad så att ett bra beslut kan tas om karaktären är död eller inte.

 • Bevor/gorget/halsharnesk skyddar mot snittning.