Trygghet och likabehandling

Likabehandling

På DöH ska alla kunna spela den roll de väljer så länge det passar i fiktionen.
Vi välkomnar skäggiga mammor, storbystade herremän, småväxta hjältekrigare, starka ledarkvinnor och personer som inte vill kategoriseras som han eller hon. Med det vill vi ha sagt att vi må befinna oss i en tid som påminner om Sverige under vikingatiden, men de könsroller som gällde då gäller INTE i vår fiktion. I vår fiktion är jämställdhet mellan könen självklar och vi spelar inte på att någon är svagare eller sämre än den andra utifrån kön, sexuell läggning eller någon annan diskrimineringsgrund. Ingen ska hindras från att spela en roll utifrån någon av dessa punkter.

Tryggve

Under lajvet kommer vi använda ett kodord för oss som är trygghetsvärdar; Tryggve. Om vi trygghetsvärdar kommer in och hälsar från Tryggve gäller det att lyssna, då vill vi säga något, men väljer att stanna i karaktär. Exempel: En trygghetsvärd knackar på dörren och säger: “Tryggve vill tala med Jöns.” Då betyder det att en trygghetsvärd vill tala OFF med personen som spelar Jöns. Denne skall då följa med och prata OFF en stund.

Du som spelare kan också använda kodord Tryggve för att få kontakt med en trygghetsvärd, på ett lite diskretare vis. Exempel: Ritva sitter på värdshuset och pratar strunt och gamla historier med alla som vill lyssna. Du som söker trygghetsvärden som spelar Ritva kan då säga: “Hej, jag skulle vilja tala med Tryggve.” Ritva ursäktar sig då och säger; “Jag vet var Tryggve är.” Ni kan då gå iväg och prata OFF.

Vad kan du förvänta dig av trygghetsvärdar

Vi kommer göra vårt bästa för att vara tydliga och försöka vara så rättvisa som möjligt. Alla problem som lyfts till oss kommer vi ta på allvar, och bedöma dem från fall till fall, och agera så som vi bedömer passande och nödvändigt. Trygghetsvärdarna kan också agera mellanhand mellan dig som spelare och arrangör, om du skulle känna att du inte kan prata direkt med arr.

Det finns inget som vi tar på så stort allvar som våra deltagares välbefinnande och säkerhet. Om du upplever något som får dig att känna dig obekväm eller otrygg, prata med din gruppledare, arr eller trygghetsvärdar. Om du inte vill prata om det är det också okej, du kan bara sitta och ta det lugnt, antingen på offen eller vid arrhuset.

Respekt

Domen över Hjorvard strävar efter att vara så öppet, mångsidigt och välkomnande som möjligt. Därför vill vi att atmosfären på lajvet ska vara sådant att folk kan prata öppet och med respekt. När man deltar i vårt lajv och interagerar på vår Facebooksida är det inte tillåtet att uttrycka sig nedsättande eller diskriminerande utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Vi förväntar oss att alla gör sitt bästa för att respektera andra medspelare. På vårt lajv accepterar vi inte beteenden där en person utnyttjar sin erfarenhet, sitt nätverk, sociala förmåga, charm, hotar eller rent fysiskt pressar någon för att tvinga den till fysisk kontakt. Det är inte heller acceptabelt att tvinga någon att dela saker som de inte vill dela (det kan vara saker, tid eller känslor). Vi definierar trakasserier som oönskade beteenden som fortsätter efter att det har klargjorts att beteendet inte uppskattas.

För att undvika oönskade beteenden har vi satt upp några riktlinjer:

  • Lyssna på vad dina medspelare säger och respektera deras gränser. Om din medspelare säger att du går över deras gräns; respektera det och backa. Du bestämmer inte vad din medspelare är bekväm med.
  • Om du vet att du har svårt att läsa av sociala koder, ta det säkra före det osäkra och undvik situationer som kan skapa missförstånd.
  • Tänk igenom varför du åker på lajv. Det är inte en dejtingträff för att hitta en ny partner eller för att få till det med någon. Ett lajv är en plats där vi delar vår hobby med andra medmänniskor.
  • Var mottaglig för feedback. Blir du ombedd att sluta/tagga ner eller liknande, försök att inte brusa upp och gå i försvar. Lyssna och ta in.

OBS: Ömsesidigt flörtade och liknande är inte ett problem. Det är när en part inte önskar att bli flörtad med som problem uppstår. Läs av situationen och var säker på att den andre inte är obekväm. Tänk på att allt annat än ett ja är ett nej.

Om oacceptabelt beteende

Vi definierar oacceptabelt beteende så som ord eller handlingar som görs för att såra, skada, trycka ner eller diskriminera andra (individer eller grupper). Vi accepterar inte kränkande särbehandling utifrån lagens diskrimineringsgrunder, varken in eller off. Att din karaktär är en ond skit är ingen ursäkt. Hitta ett mer kreativt sätt att vara en ond skit. Lajv är en plats där vi kliver ur vår vardag och de problem vi möter där. Förstör inte detta för någon av dina medlajvare genom att säga sårande saker som de kan möta i sin vardag.

Några exempel på vad du ska undvika:

  • Ingen som är på Domen över Hjorvard ska behöva utsättas för sexuellt våld, inte heller hot om sexuellt våld. Varken in eller off.
  • Ingen verklighetsbaserad rasism är tillåten. Det betyder att vi inte vill se något i någon karaktär som bygger på modern rasism eller kulturellt motiverat hat eller utsatthet.
  • Ingen verklighetsbaserad sexism, homofobi eller transfobi. Kvinnor, män och andra är alla lika och kan vara krigare, ledare eller gnällande fegisar. Alla får välja hur de vill spela. En del män attraheras av män, en del kvinnor av kvinnor. Andra gillar båda, eller ingen eller till någon/något som bara hen själv känner till. Allt är okej och ska inte vara föremål för mobbning eller något som är grund för förolämpningar. Om du är osäker på om ett skämt eller nåt som du vill säga är på gränsen till ovanstående, säg det inte.

Kort sagt: var snäll. Det kostar inget och ger fler chansen till att ha roligt på lajv.

Det självklara undantaget

Det är naturligtvis ok att bråka med, tycka illa om och prata bakom ryggen på vilken IN-grupp som helst. Alla får avsky vilken in ras de vill, alltså, alver, skepnadsskiftare, trollblod, människor osv. Men gör det IN och på IN attribut. Inte på spelarens egna egenskaper (kön, sexuell läggning, härkomst, religion osv).

Om du utsätts

Lita på dina känslor. Om du känner dig obekväm och utsatt för ett beteende som inte är acceptabelt så är det inte okej. Om du känner att du kan, uppmuntrar vi dig att säga ifrån direkt. Det är inte fel att bryta spelet och säga/ropa ”off!”, din trygghet är viktigast. Vi kommer stå bakom dig och lyssna, oavsett. Vi ber dig dock att förutsätta att det som har sagts är utifrån okunnighet och inte utifrån ett syfte att skada. Det är viktigt att informera den som gjort fel om vad som hänt, ge en chans att förstå vad de har gjort fel. Vi vill ha en atmosfär där en person får en chans att be om ursäkt och korrigera sitt beteende. OBS! Det här betyder inte att alla har rätt att få sin ursäkt accepterad. Uppförandekoden är inte till för att användas mot andra lajvare.

Om du inte känner dig bekväm med att själv tala med personen som åsamkar dig obehag, försök att ta dig ur den omedelbara situationen. Ta dig till en tryggare plats. Påkalla hjälp från människor omkring dig om situationen kräver det. När du hittat en plats där du känner dig relativt trygg hänvisar vi dig i första hand till din gruppledare. Din gruppledare har ett första ansvar för dig och ditt välbefinnande. Kanske kan ni inom gruppen lösa problemet. Skulle det kännas bättre att komma till oss direkt är man självklart alltid välkommen.

Vi kommer prata med dig och komma överens om hur vi ska agera med dig. Kom i håg att det som händer inte är ditt fel. Vi kommer göra vårt bästa för att hjälpa dig utan att döma.

Om du ser något hända

Om du ser något som skulle kunna vara ett problem hända och du vill gripa in, ber vi dig göra så här:

  • Gå emellan förövaren och offer. Prata med den person som är utsatt och hjälp denne därifrån om hen önskar det.
  • Lyssna på personen som är utsatt. Om hen vill ha hjälp att komma i kontakt med trygghetsvärd eller arrangörer, hjälp till med det. Om hen vill att du stannar hos hen en stund, stanna. Om hen vill bli lämnad ensam, gå.
  • Ge dig inte in i situationen mer än nödvändigt. Konfrontera inte förövaren om inte situationen kräver det. Det är trygghetsvärdarnas och arrangörernas uppdrag.

Om du är otrygg i ditt boende/läger

Du ska aldrig behöva känna dig otrygg där du sover. Om något händer som gör att du inte vill sova med din grupp eller på den plats du fått tilldelad, tala med oss så löser vi det. Vi har extra sängplatser och kan hjälpa till med att flytta dina saker.

Vad gör vi

Om någon uppträder på ett sätt som bryter mot våra regler förbehåller vi oss rätten att avvisa eller stänga av personen från våra lajv. Om vi får reda på att en förövare är med på vårt lajv kommer vi kontakta hen och informera om att hens beteende är oacceptabelt. Om situationen kräver det eller om personen inte är öppen för vad vi säger till hen och motsätter sig förändring kommer vi be hen lämna lajvet omgående.