Språk och skrift

Det mest talade språket på lajvet är svenska, vilket i Domens värld motsvarar fornnordiskan. Om liknande språk, exempelvis danskan och norskan, används så betraktas de helt enkelt som dialekter av fornnordiska. Engelska kan förekomma och den motsvarar det språk som är dominant på Storbritannien vid detta tillfälle och kan kallas ”engelska”. I Domens värld är det mycket vanligare för skandinaver att förstå engelska, då räder västerut gjort att många vikingar har lärt sig språket och sedan tagit med sig det hem.

Om du vill att din karaktär har en annan bakgrund och pratar ett annat språk så är det bra om du lär dig en brytning och några fraser på detta språk samt några ord som du kan slänga in i vanligt svenskt tal. Med detta kommer du långt. Kan du språket i fråga kan du ju givetvis prata detta med andra som är kan det, men vi kräver inte att du ska kunna flytande latin, grekiska eller franska för att din karaktär kan det.

I Domens värld har latinska bokstäver helt klart fått en dominant ställning som skriftspråk, även i de mer öde delarna av norden. Det finns dock stora skillnader i stavning och hur bokstäverna ser ut. Vi uppmuntrar er att själva välja hur ni skriver, om ni ”runifierar” text, etc.

Givetvis får ni komma på era egna runor och alfabet och ni får givetvis skriva på helt främmande språk. Men för spelglädjens och speldynamikens skull ha i åtanke att vi spelar i ett par dagar per år. Och där era karaktärer mycket väl kan ha haft årtionde på sig att lista ut vad som står i några hemliga dokument, så har ni och era medspelare inte den lyxen. Så gör det enkelt, ha översättning nära till hands eller gör det möjligt att översättning eller skiffernyckel går att få tag på.

Fantasyspråk uppmuntras om du vill använda dem. Exempel på dessa är alviska och svartspråk. Men här gäller samma råd som när det gäller språk som inte är nordiska eller engelska.

Svartiska
Svartiskan har en lite speciell ställning på Domen på grund av sättet det är konstruerat och då det är ett språk som många spelare delvis använder sig av. De olika trollblodsgrupperna sköter själva att utbilda spelarna i språket. Men vi tycker att vi har ett lite ansvar när det gäller denna folkbildning så vi har lagt till två ordlistor på ord som kan vara bra att kunna för trollblodsspelare. Det är lite gammalt och lite nytt och ni hittar det här.