Grupp och gruppledare

Att vara gruppledare är ett viktigt ansvar och med det kommer vissa krav. Gruppledaren är den arrangörsgruppen i första hand kommer att kommunicera med i saker som rör gruppen. Det kan vara praktisk information, boende, restriktioner (t ex eldningsförbud), intriger eller om något annat uppstår. Du har ansvar för att sprida information i gruppen. Det är till dig vi i arrangörsgruppen vänder oss om något strular, till exempel med betalningen eller om någon i din grupp bryter mot regler som finns under lajvet. Det är därför viktigt att du som gruppledare är en aktiv del i din grupp. Vi rekommenderar att gruppernas storlek är sådan att du som gruppledare känner att du kan ha kontroll. Du kan givetvis ta hjälp av andra personer i din grupp, men ansvaret ligger på dig. Se till att hålla dig uppdaterad om informationen på hemsidan och den information som skickas till dig.

  • Gruppledaren måste vara över 18 år.
  • Gruppledaren måste ingå i gruppen.
  • Gruppledaren är ansvarig för gruppen
  • Ansvarig över att boplatsen/huset/lägerplatsen är okej när ni lämnar platsen.
  • Checkar in och ut gruppen.
  • Förbandslåda
  • Förmedla information från arrangör till gruppen
  • Gruppledaren har ansvar över gruppdeltagarnas välmående, exempelvis att alla äter, dricker vatten, inte blir för kall eller för varm.
  • Gruppledaren måste informera arrangör om någon ur gruppen lämnar lajvområdet, exempelvis måste åka hem.