Funktionärer

Funktionärer på vårt lajv är mycket viktiga, och därför åker alla som arbetar som funktionärer gratis på lajvet samt att de får mat i samband med sina arbetspass. Följande förväntas av dig:

 • Att du är villig att hjälpa till där det behövs, när det behövs, och prioritera din roll som funkis
 • Att du är på området senast 09.00 på onsdagen och redo att arbeta
 • Att du stannar fram tills du inte behövs på söndagen samma dag som lajvslut (oftast kan detta ligga mellan 16.00-19.00)

Är du intresserad av att åka som funktionär så är du välkommen att ansöka om detta via individanmälan. Du är välkommen! Du behöver betala in anmälningsavgift som återbetalas efter lajv när du har fullgjort dina uppgifter.

Vill du ställa upp som någon typ av funktionär? Maila doh@berghemsvanner.se.

Allmänfunktionärer

Status på ansökan: Öppen

Beroende på syssla så kan du behöva utföra vissa före, under eller efter lajv. Detta är något du diskuterar med vår praktiskt ansvariga. Om du verkligen inte vill göra något under en speciell tidsperiod så kan vi säkert lösa det; ju tidigare du ansöker, ju lättare blir det för oss att anpassa din funkisroll med resten av lajvet. Vi söker många funktionärer för att dela arbetsbördan. Finns det något specifikt du vill hjälpa till med så skriv det i din anmälan.

Som allmänfunktionär kommer du, beroende på behov, hjälpa till där det behövs. Områden där det behövs hjälp från allmänfunkisar är:

 • Dass
 • Hus, besiktning före och efter lajv
 • Incheckning
 • Utcheckning
 • Läger, besiktning före och efter lajv
 • Montering
 • Offen, besiktning före och efter
 • Parkering före lajv
 • Parkering efter lajv
 • Chaufförer

Specialfunktionärer

Dessa har antingen en mer tydligt definierad roll, speciella kunskaper och utbildningar eller helt enkelt en karaktär på sitt ansvar som skiljer sig från allmänfunkisar. Roller som behöver fyllas är:

Barn- och ungdomsansvarig

Status på ansökan: Öppen

Detta är en roll som kommer hålla dig sysselsatt under stora delar av lajvet. Du kommer ha ansvar för att försöka organisera lekar och liknande för att ge de yngre något att göra. Viktigt att hålla en öppen dialog med föräldrar i grupper med barn, så att du ser till så att de har möjlighet att påverka. Du bör tycka om yngre och vara en positiv och stöttande person.

Brand- och säkerhetsansvarig

Status på ansökan: Öppen

Viktigt att man har gedigna kunskaper inom relevanta områden, såsom brand och risker kring det, eftersom man kommer att diskutera detta med arrangörerna, samt bidra till att alla läger som vill kan elda på ett säkert sätt.

NPC:er

Status på ansökan: Öppen

En grupp som kommer bli tilldelade olika roller under lajvets gång. Dessa får ta med sig olika ombyten, men får viss rekvisita tillhandahållen. Som NPC är du där för att höja lajvets stämning först och främst, vilket är viktigt att ha i åtanke. Du fyller en mycket viktig funktion ur många perspektiv, både in och off.

Sjukvårdsansvarig

Status på ansökan: Öppen

Viktigt att man har någon form av relevant utbildning, såsom första hjälpen-träning, sjuksköterskeutbildning, eller liknande.

Trygghetsvärdar

Status på ansökan: Öppen

Ingen speciell träning behövs, men man borde tycka om att hjälpa andra i nöd, vara trevlig och förstående, samt kunna prioritera andras välmående över din egen spelupplevelse, om det kommer till det. Empati helt enkelt, och en vilja att göra bra saker!

Värdshuset och Skogskrogen

Status på ansökan: Öppen

Likt alla andra år så kommer Värdshuset vara öppet och servera mat till dem som har betalat för det. Vi söker även här efter kock och annan personal, för att fylla denna enormt viktiga och uppskattade funktion på lajvet. Värdshuset tenderar även att bli ett centrum för rykten och socialt spel, så du kommer få möjligheter att interagera med många spelare.

Skogens motsvarighet till värdshuset behöver även denna folk! Du behöver inte ha någon speciell utbildning, men gedigna matlagningskunskaper krävs för att kunna agera som kock. En hel del arbetsuppgifter involverar dock inte matlagning, och därför söker vi alla möjliga som kan tänka sig fylla denna viktiga in- och off-funktion.

Mästaralkemister

Status på ansökan: Öppen

Lajvet behöver fyra personer som spelar Mästaralkemister. Som Mästaralkemist bör du vara ganska stationär och lätt att hitta. Vi söker en person stationerad i Gladsheim och två personer i skogen/Nyby. En Mästeralkemist finns redan i Gladsheim.

Du kommer få tillgång till det du behöver veta i god tid före lajvet. Krav på skriftlig rapportering av syfte, ingredienser, tillvägagångssätt och liknande gör att ditt arbete enklare.

Ritualansvarig

Status på ansökan: Öppen

Lajvet behöver fyra personer som kan ta på sig ett ritualansvar. Som Ritualansvarig godkänner du magiska ritualer och kan avgöra och meddela resultat av magiska ritualer. Du bör vara ganska stationär och lätt att hitta. Vi söker en person stationerad i Gladsheim och två personer i skogen/Nyby. En Ritualansvarig finns redan i Gladsheim.

Du kommer få tillgång till det du behöver veta i god tid före lajvet. Krav på skriftlig rapportering av syfte, ingredienser, tillvägagångssätt och liknande gör att ditt arbete enklare.

Vill du ställa upp som någon typ av funktionär? Maila doh@berghemsvanner.se.