Anmälan

Lajvet börjar den 18 maj klockan 06.00, och avslutas vid lunch söndagen den 21 maj.

Kostnad

0-6 år, gratis. Eventuell matavgift 50 kr.
7-14 år, deltagaravgift 200 kr. Eventuell matavgift 150 kr.
15 år och upp, deltagaravgift 400 kr. Eventuell matavgift 300 kr.
Utöver detta tillkommer medlemsavgift i föreningen Berghems vänner vilket är 50 kr/person alternativt 100 kr/familj. Hur du blir medlem hittar du på Berghems vänners hemsida.

Viktiga datum och tider

  • Husförvaltare har förtur till huset denne förvaltar. Du som husförvaltare ska anmäla att du vill bo i ditt hus.
  • Sista anmälningsdag är 1 april.
  • Sista betalningsdag är 17 april.
  • Incheckningen öppnar 10.00 på onsdag den 17 maj, och stänger 16.45 samma dag.
  • Lajvet börjar torsdagen den 18 maj 06.00, och avslutas söndagen den 21 maj innan lunch.
  • Informationsmöte sker utanför värdshuset i byn onsdagen den 17 maj klockan 20.00
  • Efter lajvslut gäller städ samt besiktning av lägerplats eller hus.
  • Utcheck görs efter att din lägerplats/hus blivit besiktigat av funktionär.

Sökta roller

Spela skriftlärd trollblod? Är din grupp intresserad av handel? Känner du för att vara en sann mästaralkemist? Eller vill du bara ha lite inspiration till din karaktärs bakgrund? Läs mer på sidan Sökta roller!

Personuppgifter

Läs mer om hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar i din anmälan här.

Anmälan

Länk till anmälningsformuläret finns längre ner på den här sidan. Åker du med en grupp så kolla med din gruppledare så gruppen är anmäld innan du skickar in din anmälan.

Om du ska spela magiker eller alkemist måste du först få detta godkänt av magiarrangör, på grund av att det finns ett begränsat antal platser. Skicka ett mail till doh@berghemsvanner.se och skriv ”Magiker” eller ”Alkemist” i ämnesraden.

Gruppanmälan

Innan gruppmedlemmar gör sina individanmälningar ska gruppledaren anmäla gruppen via gruppanmälan.

Gruppledares ansvar

Att vara gruppledare är ett viktigt ansvar. Gruppledaren är den person som arrangörsgruppen i första hand kommer att ha kontakt med för sådant som rör gruppen. Mer information grupper och gruppledarens ansvar finns på sidan Grupp och gruppledare.