Fiktion

Domen över Hjorvard är en kampanj som utspelar sig i en sagovärld med vissa likheter och många skillnader med vår egen värld. Tänk er den del av Norden som så småningom blir mellersta Sverige. Där finns så klart människor som försöker tämja naturen för att leva ett drägligt, ja ibland även ett rikt liv. Men de är inte ensamma, ty där lever också sagoväsen och andra underliga existenser, många av dem kraftfulla och farliga, mystiska och oberäkneliga.

Det exakta årtalet är årets årtal, minus 971 år. Med andra ord, 2024-års lajv utspelar sig år 1053.

I domens värld finns ett stort urval av varelser och kulturer att utgå från och inspireras av när ni bestämt er för att ta del av äventyret. Men hittar ni inget som känns rätt så finns det plats för lite till, så länge som det passar med resten av fiktionen.

De mest betydelsefulla grupperna av människor har hittills varit vikingar från Svea rike och Norge samt Ruser från österns slätter. Folk från skogen, sydländare och samiska grupper har också satt sin prägel på den lokala kulturen. Men det är inte bara människor som har påverkat sättet att leva i Gladsmark. Mystiska varelser som vättar,  älvor och orcher, för att nämna några, har påverkat livet i domens värld.

Kristendomen, den nya religionen som spridit sig genom Europa har kommit till Gladsmark och en liten församling har etablerats i byn Gladsheim. De skandinaviska kungarna har anslutit sig till den nya tro men i Gladsmark är tron på de gamla gudarna och det gamla sättet att leva stark.

Samhället är baserat på blodsband och ära. Ätten är oerhört viktigt och är de som du vänder dig till när livet blir hårt. Det är ättens kvinnor och män som ger dig mat när du inte har någon. Det är de som ger dig en plats vid elden och tak över huvudet när ditt gått förlorat. Det är också de som hjälper dig med kallt stål när det krävs. Ätterna är i sin tur sammanslutna i små klaner. Det är där den sanna makten i Gladsmark ligger. De vill inte styras av någon stark makt och har föga respekt för sådana personer som utropar sig till härskare och kungligheter. De väljer själva sin hövding, om de tycker att det behövs en. De lever nära naturen och många av dem ser också det magiska i allt som finns runt omkring dem.

Det finns en lag, men ätters och klaners inflytande väger oerhört tungt och i slutändan är det ära och heder som är  måttstocken. Din ära och heder såväl som din ätts. Sedan får man inte glömma vad vapenmakt och guld kan köpa…