GDPR

Information om hantering av personuppgifter för lajvet Domen över Hjorvard

Föreningen Berghems vänner genom arrangörsgruppen för lajvet Domen över Hjorvard avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig i egenskap av deltagare på lajvet Domen över Hjorvard. Föreningen Berghems vänner är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information samlas in av arrangörsgruppen till lajvet Domen över Hjorvard som nås via e-post doh@berghemsvanner.se. Föreningen Berghems vänner nås via e-post info@berghemsvanner.se.  

Personuppgifterna du lämnar behandlas för att administrera ditt deltagande på lajvet Domen över Hjorvard. Informationen om din karaktär samt ditt namn sparas i 1,5 år efter avslutat lajv. Resterande uppgifter raderas 6 månader efter avslutat lajv. 

De kategorier av personuppgifter om dig som behandlas är namn, personnummer, e-post, telefonnummer och eventuell relevant hälsoinformation, exempelvis allergier samt namn och kontaktuppgifter till närmast anhörig. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att du ger ditt samtycke. De uppgifter som finns registrerade om dig kommer inte föras över till tredje land. 

Du har rätt att kontakta arrangörsgruppen för Domen över Hjorvard för att få information om vilka uppgifter som finns om dig. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen och då raderas informationen om dig såvida det inte finns krav från myndigheter att spara dessa. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter.