Magimusik

Magimusiker är inte bundna av vissa spells eller teman men istället kan den inte orsaka direkt skada. Den fungerar mer likt ritualer och desto fler musiker desto starkare magi. Även om den kan skrämma, ibland locka till fara kan musiken i sig inte skada. Magin tar slut när musiken tar slut så endast under tiden som musiken spelas eller sjungs påverkas deltagaren.

Magimusik är till för att ge stämning och en mystisk känsla. Men det finns begränsningar, musikerns spelande måste passa hens kommando. Exempelvis så kan musikern endast söva någon med en vaggvisa. Vanliga kommandon är dansa, söva, kärlek, trollbinda och andra emotionella kommandon.

Musikmagi är en speciell form av magi som lärs ut från musiker till musiker. Det tar år att forma det djupa magiska band till ett instrument som krävs för magin. Men instrument får inte stjälas.

Musikmagin är inte bundna av vissa formler eller teman. Istället finns det andra begränsningar. Dessa är:

  • Magisk musik kan inte orsaka direkt skada
  • Magikern måste spela på sitt instrument för att utöva magi (instrument kan vara rösten), och när musiken eller sången tar slut bryts också den påverkande effekt som besvärjelsen har
  • Musikens tema måste stämma överens med temat på det man föröker åstadkomma med sin magi, tex kan musikern endast söva någon med en vaggvisa.

Effekten av magisk musik ökar om fler musiker är inblandade i musikstycket som framförs, och precis som i en vanlig magisk ritual behöver inte alla musiker vara magiker för att få en kraftfullare effekt. Det räcker med att en musikmagiker deltar. Liksom all magi annan måste musikern använda rash följt av att kommando och sång och musik. Vanliga kommandon är dansa, sova, kärlek, trollbinda och andra emotionella kommandon.

Märkning av instrument

Musikmagikerns instrument ska vara synligt märkt magirunan och blått band. Du behöver absolut inte rista in runan i din stradivari eller gammelfarmors nyckelharpa, en symbol på ett hållbart material fastsatt duger gott. En annan skillnad från magistavar är att magiska instrument INTE får stjälas. Är det din röst, gör du magi runan på ett halsband eller din hals.

Krav för att spela magimusiker

För att få spela Magimusiker krävs att du kan spela ett instrument samt ansöker likt vanlig magisk förmåga via mail. Som vanliga magiker måste du ansöka och bli godkänd som musikmagiker innan du anmäler din roll. Din rolls bakgrund är en viktigt punkt då musikern spenderar år innan hen kan använda sig av magisk musik. Du måste kunna spela instrument på riktigt (Även din röst räknas som ett instrument om du anmäler den)