Älvor

Älvor är en unik ras skogsväsen som förutom naturen dras mot antingen Ljus eller Mörker. De är mystiska och fagra varelser som ofta undviks då de är kända för att trollföra dödliga med sina magifyllda danser. Ljusälvor är ljusa ting med vackra vingar likt en trollsländas och Mörkerälvor är mörka varelser med mörka vingar likt en fluga eller getings.

Älvor sägs bo bortom Midgårds verklighet, i två världar där den ena är klädd i evigt Ljus och den andra i Mörker. Även om de sällan ses flyga är de bevingade och de håller till i gläntor och vid skogens gränser, i jakt på sällskap från “dödliga”. Ljusälvor är ofta glada och spralliga ting, som lockar folk med glada tillrop och löften om glädje och frihet från bekymmer. Mörkerälvor är ofta förföriska varelser vars tilltal är mjuka melodier för de som lyssnar till dem, de lockar gärna till sig dödliga med sång och det sägs att deras blotta beröring får de viljesvaga att vika sig för deras vilja.

Älvdanser är farliga varelser och det sägs att de män och kvinnor som fallit för deras magi har dansat sig till döden. Inte ens deras nära och käras kall har kunnat stoppa dem och de har långsamt dansat, dag som natt, till dess att de fallit ihop döda.

Älvornas älvdanser återspeglar deras personligheter, och de som hamnar i Ljusälvornas våld sägs skutta och skratta sig till döds under deras magi medan de som fångas i Mörkerälvornas dans sägs snurra och vagga runt i lugna och tysta danser tills de dör med ett leende på läpparna.
Älvorna själva påstår att folk genom dansen kopplar sin själ till Mörkret eller Ljusets rike och att när de slutligen dör färdas dit, att leva där i evig njutning.

Rasegenskaper

Eufori. Kan skänka lycka och smärtlindring i 30 minuter. Varelsen kan använda förmågan 3ggr/dag.

Lockelse. Kan få ett valfritt offer att följa dem i 15 minuter och beundra varelsen. Kan få den som har blivit påverkad av lockelse att göra det lockaren vill/föreslår så länge det inte bryter mot den lockades natur. Varelsen kan använda förmågan 2ggr/dag