Folktro, vidskepelse och magi

I Domens värld går det aldrig att veta vad som kan dyka upp bakom nästa krök. Det kan vara vinden som prasslar i löven eller en hare i busken. Det kan också vara en vätte som väntar på någon att sticka kniven i eller en alv som uträttar sina behov. Som sagt går det aldrig veta vad du kan stöta på, och då förmågan att förvrida synen på hederligt folk är väl spridd bland otyg i vildmarken kan det vara svårt att veta vad mans er och hör. I Gladsmark är en spade är inte alltid en spade.

För att skydda sig mot dessa faror har befolkningen utvecklat ett avancerat system av folktro med regler och vidskepelser. Dessa idéer kan vara skillnaden på om man kommer undan med livet i behåll eller om man dör en ond bråd död ute i skogarna. Eller än värre blir bergatagen eller förd till älvornas land, där hugen och munen kan fångas eller korrumperas, eller som de kristna skulle uttrycka sig; den eviga själen tas ifrån en.

Från arrangörens sida ser vi gärna att ni spelar på vidskepelse, det ger sagan en större mystik och spelupplevelsen ett större djup. För att underlätta detta spel har vi i år beslutat att införa två märkningar för vad som kan klassas som magiskt skydd baserad på vidskepelse. En symbol och en bandmärkning.

Hur fungerar detta?

Dessa olika märkningar betyder samma sak men man behöver bara använda en. Dessa sätts på föremål som enligt vidskepelse skyddar mot något oknytt, onda varelser, alver eller liknande. Spelar man då en ickemundan karaktär (magiker eller icke-människa) så är detta föremål ett skydd mot dig. Men det är upp till dig om detta skydd fungerar på just dig, det handlar om dina preferenser, din tro och vidskepelse. 

Denna utformning har vi valt för att illustrera att vidskepelse inte bygger på fakta utan i stor del rena påhitt men att det ibland finns spår av sanning. 

Annan vidskepelse

Ovan nämnda märkningar syftar som sagt på skyddande vidskepelse, men det finns också vidskepelse som har andra syften och funktioner. Dessa har vi valt att inte ha en märkning för då det känns onödigt. Likväl ser vi gärna att ni spelar på dessa.

Det kan vara svårt att komma på vidskepelser ur tomma intet och olika grupper och kulturer kan ha vitt skilda ideér. Ett bra tips är att titta lite på vad folk hade för vidskepelser i Skandinavien om oknytt och vittror under 1800-talet då man först började anteckna sådant i stor skala. Om man inte tycker det fungerar så bra så följer här en lista på olika vidskepelser som den mänskliga befolkningen Gladsmark mycket väl kan tro på. Dessa kan ju till viss mån anammas av andra grupper också som vilken annan kulturyttring som helst, men alver, trollblod, rauther etc. har ju givetvis sina egna idéer om hur saker ska göras, och hur man skyddar sig mot de där människorna.