Byrådet

Vill du vara medlem i byrådet så skriver du det i din ansökan. Om din karaktär har blivit invald i Gladsheims byråd så har detta skett vid vintertinget som hålls varje år vid midvinter.

Byrådet betalar och underhåller markvakten i området. En plats i byrådet kan bara fås genom att man ger något till byn, är ansvarig för något speciellt för byns vägar och arbetar för byns bästa. Om förtroendet missbrukas kan du bli avsatt av resterande byråd.

  • Handel: En stor handelsman som bor i byn kan mycket möjligt bli vald till denna position, och är då väldigt intresserad av just handeln och byns möjligheter att handla och tjäna pengar på området.
  • Säkerhet: Kan innehas av exempelvis en styrande medlem i stadsvakten. Personen är ansvarig för att hålla byn säker och att tillsammans med lagmannen skapa lagar för byn.
  • Gruvdrift: Området kring Gladsheim är fyllt av mineraler och i bäcken har det hittats guld, en representant som aktivt vill jobba för att använda resurserna som finns runt byn kan sitta på denna position.
  • Religion: En representant från vardera av de två stora religionerna, kristendom och asatro. Exempelvis byns präst och byns völva.
  • De stora husen bör ha en person i rådet och helst ha olika intressen.
  • Lagman: Lagmannen över byn tillsätts av byrådet och är tillsammans med vaktstyrkan ansvarig för att ställa folk inför rätta och skapa lagarna.
  • Adel: om det finns adelspersoner i Gladsheim kanske de på grund av sin rikedom och titel vill ha en plats i rådet.

Rådets roll är att i frånvaro av en hövding bestämma över byn, exempelvis om det ska byggas en ny kvarn, ska det påbörjas gruvdrift, vill någon utomstående bosätta sig i byn, stifta lagar, se till att ta tillvara på handlingsmöjligheter, lösa religiösa trätor.

Rådet kan någon gång per år ha bystämma och då kan du som bybo lämna in en bedjan om saker som ska tas upp, exempelvis Anders tog min ko, Astrid vill gifta sig med en utsocknes.

Byrådet är även ansvariga för att försöka få till en hövding över byn som kan ta större beslut. Vid frånvaro av hövding är det Byrådet som tar beslut om byn ska svära trohet till en annan gruppering, exempelvis svear, Norge, Danmark eller vara självständigt.