Barn och ungdomar

Domen över Hjorvard är inget barnlajv, även om barn är välkomna i sällskap av ansvarig vuxen. Vi räknar personer under 15 år som barn/ungdomar. Vi rekommenderar att det skall finnas en ansvarig vuxen (över 18 år) per max fem barn/ungdomar. En vuxen gruppledare för  en grupp med barn och ungdomar är ansvarig för att hjälpa barnen in i spel och, lika viktigt, se till att barn inte hamnar i spel som inte passar deras ålder och utvecklingsnivå. Det kan finnas händelser på lajvet som inte lämpar sig för barn, saker som kan vara otäcka för dem. Det är du som känner barnen som bäst kan förbereda dem utifrån deras utvecklingsnivå och förutsättningar. Om spel uppstår i barnens närhet som kan verka skrämmande för barnet ber vi dig leda undan barnet till en annan plats och prata med dem om händelsen.

Barn under 15 år får inte bära vapen eller strida på lajvet. Barn under 15 år kan få öva med boffervapen i sällskap av ansvarig vuxen.

För att barnen och ungdomarna skall få så mycket spel som möjligt föreslår vi att du som är vuxen har en lärling i ditt yrke bland barnen i din grupp. Spelar du husfru kan du lära upp ditt barn i matlagning, hantverk och liknande. Är du en spejare, ta med en av dina unga på uppdrag i skogen. Om du är soldat kan du hjälpa till att träna blivande krigare i rekrytskolan. Är du magiker kan du lära upp ett barn i den ädla skolan. Är du präst eller annan religiös utövare kan du ha en ung person som hjälper dig. 

Som gruppledare, men även som vuxen i en grupp med barn och unga spelare, har du ansvar för dem i din grupp under hela lajvet. Det är ditt ansvar att de mår bra, får tillräckligt med mat och dryck, samt tar hand om dem om något händer. Vi har en sjukvårdare på lajvet, men ni behöver själva i gruppen kunna hantera småskador och liknande. Ni behöver ha en plan för vad ni ska göra om någon av de unga behöver lämna lajvet av någon orsak, vem som ska följa med och hur ni tar er hem. Där behöver ni även ta med i beräkningen att barn som är kvar på lajvet fortsatt har tillräckligt med vuxna i sin närhet som kan ta ansvar för dem. Eftersom du har valt att ta med unga spelare på lajvet är det viktigt att du inte låter dem springa runt utan uppsikt. Tänk på att skogen är stor och inte inhägnad!