Skriftlärda trollblod och Abysalla Arkivat Krunash

Inom Zârkûn Drûzar finns en  församling av skriftlärda och historiker som samlas under namnet ”Abysalla Arkivat Krunash” eller Trollblodens Abyssala Arkiv. Deras huvudsakliga uppdrag är att dokumentera och bevara trollblodens rika historia, traditioner och lagar. Man ser ofta medlemmar av Zûl’dar Drû’kar (se nedan) hjälpa till på akademin och lära ut. 

Arkivarier av Zârkûn: Dessa skriftlärda är specialiserade på att skapa och upprätthålla omfattande bibliotek av skrivna och muntliga historier. De reser genom trollblodens områden, samlar in berättelser från olika klaner och dokumenterar deras framsteg. Genom sitt arbete strävar de efter att bevara trollblodens historia för kommande generationer. 

Skûra Drûvik: Denna grupp av kunniga trollblod har ansvar för att undervisa yngre generationer om magi, ritualer och heliga skrifter. Deras uppdrag är att säkerställa att de gamla traditionerna inte går förlorade och att de unga trollbloden förstår kraften och betydelsen av den mörka magi som utgör en viktig del av deras arv.

Skrivare av Zârkûn Drûzar: Dessa skriftlärda är ansvariga för att upprätthålla och förnya Rådsförsamlingens lagar och beslut. De dokumenterar noga möten, lagförslag och beslut inom rådsförsamlingen och säkerställer att lagarna följs strikt och rättvist. Deras arbete är avgörande för att upprätthålla ordning och stabilitet inom Zârkûn Drûzar.

Genom att etablera och upprätthålla Abysalla Arkivat Krunash främjas kunskap och visdom inom Zârkûn Drûzar. Detta bidrar till att stärka trollblodens samhälle genom att skapa en djup förståelse för deras historia och traditioner, vilket är avgörande för deras överlevnad och framgång i den komplexa värld de navigerar i.