Skuggornas Väktare – Zûl’dar Drû’kar

Den mystiska magiorden inom Trollblodens samhälle, Skuggornas Väktare, bär det ärorika trollblodsnamnet Zûl’dar Drû’kar. ”Zûl’dar” betyder ”Skugga av enhet,” och ”Drû’kar” symboliserar ”Väktare.” Deras namn avspeglar deras dedikation till att övervaka och skydda trollblodssamhället. Zûl’dar Drû’kar, genom sina magiska förmågor och insikter, är de trogna väktarna av Zârkûn Drûzar och dess folk.

Zûl’dar Drû’kar är utsedda som mästare av Rättvisa. Deras uppdrag sträcker sig bortom magins gränser; det är de som fördelar straff när brott har begåtts inom Zârkûn Drûzar.

Dessa magiker agerar som vittnen till konflikter och förseelser, kallade att använda både sitt magiska kunnande och sin djupa förståelse för rådsförsamlingens lagar. När en tvist når sina höjder eller när överträdelser begås, stiger Zûl’dar Drû’kar fram från skuggorna.

Trots att de inte utgör en egen klan behandlas Zûl’dar Drû’kar som en unik sammanslutning, och trollblod har möjlighet att tillhöra dem tillsammans med en annan klan. Deras dom är varken sträng eller orättvis; det är en balansakt mellan rättvisa och försoning.  Zûl’dar Drû’kar en grundpelare för att hålla samman Zârkûn Drûzar. De representeras oftast av schamaner, stridsmagiker eller nekromantiker, har Zûl’dar Drû’kar öppnat sina armar för olika magiska discipliner. Helare och illusionister, lärda magiker som söker insikt och visdom, blir allt vanligare bland deras rader.