Viktiga lagar i Zârkûn Drûzar

  • Förbud mot Trollblodsmord

Att döda ett annat trollblod är strängt förbjudet.

  • Respekt för Abysalla Arkivat Krunash

Att störa eller förstöra dokumentationen av trollblodens historia och traditioner är förbjudet. 

  • Utbildningsansvar, magiker och skriftlärda förväntas lära ut sina kunskaper till elever de anser vara kompetenta. 

Att bryta mot lagarna kan ge ett straff att bli ‘’Snagas’’. De trollblod som har gjort bort sig rejält eller visat sig alltför svaga kan benämnas ’snaga’ och ses som smuts i trollblodssamhället. De är praktiskt taget slavar och kan även märkas genom tatueringar eller brännmärkningar som påvisar deras låga rank. Även andra raser som tillfångatas kan bli snagas om de visar sig göra någon nytta för sina tillfångatagare.